UKYIO

Ukiyo: uki (smútok), yo (život).

Originálny význam slova pochádza z Budhistického konceptu života ako cyklu narodenia, utrpenia, smrti a znovuzrodenia.

V 17. storočí, v období Edo, sa slovo ukiyo stalo alúziou na svoj pôvodný význam a využívalo sa vo význame „Pohyblivý svet“ (Floating World).

Moderný význam slova popisuje stav mysle „žitia pre moment“ (living in the moment), ktorý je oddelený od životných ťažkostí.

 

Fyzická nemožnosť straty informácie alebo nevyhnutnosť cyklickej cesty

Vo vesmíre neexistuje strata informácie. Žiadna informácia, žiadna molekula, či hmota, sa nemôže stratiť. Všetky informácie sú konštantne v pohybe, ovplyvňujú sa a transformujú sa, avšak nikdy nemiznú. Hmota je na neustálej ceste, naberá formy, ktoré sú časom zničené a z ich trosiek sa tvoria nové formy. Je to konštantný cyklus zničenia, konštrukcie, zničenia, konštrukcie atď.

Vo svojej semestrálnej práci som, sa rozhodol zobraziť výsek z tohto cyklu, zachytávajúc moment, kedy je staré zničené a transformované do niečoho nového. Koniec a začiatok. Tento moment som sa rozhodol zobraziť metaforicky ako rituál tkania. Po vzore grafiky Melancholia I. od Albrechta Durera (tento semester hojne diskutovanou a v dnešnom čase veľmi aktuálnou), som sa rozhodol do diela zapísať sám seba, použiť sa ako príklad, čím zároveň vytváram dielo autoportrétneho charakteru. Dielo, ktoré okrem toho, že vysvetľuje tematizovaný problém, sprostredkováva divákovi mňa, ako človeka.

 

Úseky/Kapitoly 

Báza 1.0 – Koniec starého – Zánik_Transformácia – Transformácia_Znovuzrodenie – Báza 2.0 – Začiatok nového

Osnovné nite symbolizujú bázu – nepopísaný papier, do ktorého sa vpisuje čas, dianie, história, ľudia, emócie. Naspodku osnovných nití sa nachádza čierna textília, symbolizujúca posledný zápis, chvíle pred zničením. „LIFE IS ONLY ON EARTH  AND NOT FOR LONG“ – veta prevzatá z filmu Larsa von Triera -Melancholia. Koniec sa blíži a tento element nekompromisne a neodvratne mizne v cemente. Cementová platňa symbolizuje činiteľa transformácie, žiadaného / nežiadaného narušiteľa, rozbíjajúceho minulosť. Je len činiteľ transformácie, nemôže byť konečným štádiom, nakoľko som v úvode rozprával o tom, že vo vesmíre nikdy nič nezaniká, ale z trosiek starého sa formuje nové. Časť platne je rozbitá a úlomky sú nahrnuté na kopu, ktorá má evokovať akúsi sféru, či počiatočné formovanie gule, čo je narážkou na formovanie guľových telies vo vesmíre, ktoré je spôsobené silou gravitácie z každej strany a snahou telesa vtesnať svoj objem, do čo najmenšej plochy, výsledkom čoho je guľa. Spopod hromady sutín vychádzajú biele osnovné nite – novo-sformovaný nepopísaný papier. To je zrod, symbol nového začiatku. V osnovných nitiach je utkaná biela textília s nápisom „LET THERE BE LIGHT“. Osnovné nite z nej voľne vychádzajú a ťahajú sa v priestore, do pomyselnej diaľky. Textília nie je ukončená a príznačne z nej visí klbko útkovej nite, nakoľko má toho ešte veľa pred sebou.  

Filip Fecko

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz textilu

Textilná tvorba

f.fecko@chello.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Filip Fecko

1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?