Figurální kresby

Série figurálních kreseb vytvořených v průběhu zimního semestru pod vedením doc. Miloslava Bodi, akad. mal.

Technika: uhel, suchý pastel
Rozměr: 120 cm na šířku, různé výšky

Natálie Štěpáníková

1. roč.

Mgr.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

natalie.stepanikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Natálie Štěpáníková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

Hľadáte niekoho alebo niečo?