Interpretácia zátišia podľa Simeona Chardina

Pri tejto práci som pracovala s predlohou od Simeona Chardina, ktorá bola následne prevedená na akvarelovom papieri o veľkosti A2 použitím tempier.  Bolo možné si buď vybrať výsek zmysluplnej časti alebo to spracovať celé.

Jasmína Sarkocy

1. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

jasmina.sarkocy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jasmína Sarkocy

IMG_0177-326b8e39

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?