Maliarske štúdie • Simona Foltánová

Maliarske štúdie

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov – zadania

 1. Koloristické štúdie prírodnín na zelený, akrylový podklad
 2. Štúdia drapérií s rôznymi vzormi a materiálmi
 3. Trompe l’oeil (umelecká technika, ktorá využíva realistické snímky na vytvorenie optickej ilúzie, že zobrazené objekty existujú v troch dimenziách), kde som si ako námet zvolila papier, ktorý som upravila aby pôsobil ako starý, plus ešte pásku a štipec na povraze.
 4. Štúdia zátišia, inšpirovaného barokom a manierizmom
Zdieľať

Maliarske štúdie • Simona Foltánová

Maliarske štúdie

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov – zadania

 1. Koloristické štúdie prírodnín na zelený, akrylový podklad
 2. Štúdia drapérií s rôznymi vzormi a materiálmi
 3. Trompe l’oeil (umelecká technika, ktorá využíva realistické snímky na vytvorenie optickej ilúzie, že zobrazené objekty existujú v troch dimenziách), kde som si ako námet zvolila papier, ktorý som upravila aby pôsobil ako starý, plus ešte pásku a štipec na povraze.
 4. Štúdia zátišia, inšpirovaného barokom a manierizmom
Zdieľať

Maliarske štúdie • Simona Foltánová

Maliarske štúdie

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov – zadania

 1. Koloristické štúdie prírodnín na zelený, akrylový podklad
 2. Štúdia drapérií s rôznymi vzormi a materiálmi
 3. Trompe l’oeil (umelecká technika, ktorá využíva realistické snímky na vytvorenie optickej ilúzie, že zobrazené objekty existujú v troch dimenziách), kde som si ako námet zvolila papier, ktorý som upravila aby pôsobil ako starý, plus ešte pásku a štipec na povraze.
 4. Štúdia zátišia, inšpirovaného barokom a manierizmom
Zdieľať

Simona Foltánová

simax2244@gmail.com

0908834943

Simona Foltánová

simax2244@gmail.com

0908834943

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.