Maliarske štúdie

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov – zadania

  1. Koloristické štúdie prírodnín na zelený, akrylový podklad
  2. Štúdia drapérií s rôznymi vzormi a materiálmi
  3. Trompe l’oeil (umelecká technika, ktorá využíva realistické snímky na vytvorenie optickej ilúzie, že zobrazené objekty existujú v troch dimenziách), kde som si ako námet zvolila papier, ktorý som upravila aby pôsobil ako starý, plus ešte pásku a štipec na povraze.
  4. Štúdia zátišia, inšpirovaného barokom a manierizmom

Simona Foltánová

2. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

simax2244@gmail.com

0908834943

Ďalšie príspevky študentky*ta

Simona Foltánová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Barbora Peterková, Venus with pink hat-393a6738

Hľadáte niekoho alebo niečo?