Reštaurovanie koberca • Lenka Červeňová

Reštaurovanie koberca

Atelier reštaurovania textilu

Reštaurovaným objektom pre tento semester bol koberec. Na fotografiách sa nachádza stav objektu pred reštaurovaním a fotografie fragmentov pred a po doplnení. 

Share on facebook
Zdieľať

Reštaurovanie koberca • Lenka Červeňová

Reštaurovanie koberca

Atelier reštaurovania textilu

Reštaurovaným objektom pre tento semester bol koberec. Na fotografiách sa nachádza stav objektu pred reštaurovaním a fotografie fragmentov pred a po doplnení. 

Share on facebook
Zdieľať

Reštaurovanie koberca • Lenka Červeňová

Reštaurovanie koberca

Atelier reštaurovania textilu

Reštaurovaným objektom pre tento semester bol koberec. Na fotografiách sa nachádza stav objektu pred reštaurovaním a fotografie fragmentov pred a po doplnení. 

Share on facebook
Zdieľať
IMG_20200921_213931 (1)-1343d9d8

Lenka Červeňová

lenockacervenova@gmail.com

421917374940

IMG_20200921_213931 (1)-1343d9d8

Lenka Červeňová

lenockacervenova@gmail.com

421917374940

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania textilu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania textilu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová