Reštaurovanie koberca

Atelier reštaurovania textilu

Reštaurovaným objektom pre tento semester bol koberec. Na fotografiách sa nachádza stav objektu pred reštaurovaním a fotografie fragmentov pred a po doplnení. 

Lenka Červeňová

3. roč.

Bc.

Ateliér reštaurovania textilu

Reštaurovanie

lenockacervenova@gmail.com

421917374940

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lenka Červeňová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Hľadáte niekoho alebo niečo?