Pointilistické zátišie.

Zadaním tejto práce bolo najprv spraviť náčrt bytového zátišia, následne vybrať výsek a poňať ho pointilisticky. Bolo potrebné si dôsledne naštudovať problematiku neoimpresionistov. Práca bola spracovaná na akvarelovom papieri o veľkosti A2 s použitím tempery.

Jasmína Sarkocy

1. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

jasmina.sarkocy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jasmína Sarkocy

IMG_0165-ebb1174c

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?