Maliarske štúdie • Denisa Bartošová

Maliarske štúdie

Zadania v zimnom semestri v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov boli  študijné maľby. Ich cieľom bolo  oboznámiť sa s problematikou techniky maľby olejovými farbami, znázornením farebností, svetla a štruktúry rôznych materiálov.

1/ Štúdia prírodných materiálov, olej na plátne, 50×50

2/ Štúdia drapérie, olej na plátne, 50×50

3/ Trompe l’oeil- vreckové hodinky, olej na plátne, 50×50

4/ Študijná maľba zátišia, olej na plátne, 50×40

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske štúdie • Denisa Bartošová

Maliarske štúdie

Zadania v zimnom semestri v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov boli  študijné maľby. Ich cieľom bolo  oboznámiť sa s problematikou techniky maľby olejovými farbami, znázornením farebností, svetla a štruktúry rôznych materiálov.

1/ Štúdia prírodných materiálov, olej na plátne, 50×50

2/ Štúdia drapérie, olej na plátne, 50×50

3/ Trompe l’oeil- vreckové hodinky, olej na plátne, 50×50

4/ Študijná maľba zátišia, olej na plátne, 50×40

Zdieľať

Maliarske štúdie • Denisa Bartošová

Maliarske štúdie

Zadania v zimnom semestri v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov boli  študijné maľby. Ich cieľom bolo  oboznámiť sa s problematikou techniky maľby olejovými farbami, znázornením farebností, svetla a štruktúry rôznych materiálov.

1/ Štúdia prírodných materiálov, olej na plátne, 50×50

2/ Štúdia drapérie, olej na plátne, 50×50

3/ Trompe l’oeil- vreckové hodinky, olej na plátne, 50×50

4/ Študijná maľba zátišia, olej na plátne, 50×40

Zdieľať

Denisa Bartošová

denisa322a@gmail.com

Denisa Bartošová

denisa322a@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.