Maliarske interpretácie

V Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov boli v letnom semestri zadaním štyri maliarske interpretácie. Ich cieľom bolo oboznámiť sa s rukopismi významných autorov, problematikou techniky maľby olejovými farbami, znázornením farebností, svetla a štruktúr.

1/ Renesančný autoportrét – interpretácia diela Derich Born od Hansa Holbeina mladšieho so vsadeným autoportrétom (olejomaľba na plátne, 50 x 60 cm)

2/ Figurálny námet – interpretácia diela Ležiaci akt od  Gustava Courbeta  (olejomaľba na plátne, 60 x 80 cm)

3/ Anatomický detail – interpretácia detailu Kristovej pravej ruky z diela Ukladanie Krista do hrobu od Michelangela Merisi da Caravaggia (olejomaľba na plátne, 30 x 50 cm)

4/ Boschov svet – interpretácia detailu z pravého panelu Záhrady pozemských rozkoší (výjav z pekla) od Hieronyma Boscha (olejomaľba na plátne, 30 x 50 cm)

Denisa Bartošová

2. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

denisa322a@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Denisa Bartošová

2-b62e81a5

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?