Práce študentov*iek pod vedením pedagógov Gabriel Strassner, Boris Kvasnica, Sylvia Birkušová a kol.

Po reštaurovaní 1-55af3989

Hľadáte niekoho alebo niečo?