Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Lucie Slabá

LucianaSlaba@seznam.cz

Lucie Slabá

LucianaSlaba@seznam.cz

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.