Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Malířské interpretace • Lucie Slabá

Malířské interpretace

Zadáním bylo vytvořit interpretace portrétu, aktu, rukou a výřezu z díla od známých malířů. Hlavním cílem bylo zachycení barevnosti, proporcí a rukopisu autora. 

1)Interpretace renesančního portrétu s dosazením vlastního autoportrétu, olej na plátně, 60 x 50 cm

2) Interpretace aktu podle Henriho Matisse, olej na plátně, 80 x 60 cm

3) Interpretace malby ruky podle Franze Halse, olej na plátně, 30 x 50 cm

4) Interpretace výřezu z malby Hieronyma Bosche, olej na plátně, 50 x 30 cm

Zdieľať

Lucie Slabá

LucianaSlaba@seznam.cz

Lucie Slabá

LucianaSlaba@seznam.cz

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.