Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian • Helena Horváthová

Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian

Predmetom diplomovej práce bolo reštaurovanie sochy Piety z kaplnky na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Pieta je vyhotovená technikou rezby z čerešňového dreva s originálnou polychrómiou, ktorá bola realizovaná technikou mastnej tempery.  Socha piety pravdepodobne pochádza z konca 17.storočia. Autor sochy je neznámy, avšak vzhľadom na dopátrané analógie bola jeho vzorom pravdepodobne pieta od významného rannobarokového  rezbára Víta Stadlera. V súčasnosti je pieta umiestnená v kaplnke na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Vlastníkom piety je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany. 

Po prevoze sochy na pôdu VŠVU do ateliéru Reštaurovania drevenej sochy som vykonala komplexný reštaurátorský výskum. Socha bola najskôr podrobená neinvazívnym metódam výskumu a následne som pristúpila k odobratiu vzoriek pre chemickú analýzu. Pozorovaním pri dennom svetle sa odhalila miera poškodenia polychrómie, mnohonásobné premaľby i sekundárne tmely, ktorými boli opravené rozbité časti.

Socha bola pozorovaná i pri razantnom bočnom osvetlení a pri UVA luminiscencii. Pieta bola tiež snímaná za pomoci počítačovej tomografie- CT, avšak pre jej veľké rozmery (100x70x41 cm) mohli byť zosnímané iba hlavy.

Po vyhodnotení neinvazívneho výskumu som pristúpila k odobratiu a analýze vzoriek polychrómie, podkladov a dreva. Zo sochy bolo odobratých celkom 11 vzoriek. Tieto vzorky boli pozorované pod optickým mikroskopom a boli podrobené testom na prítomnosť bielkovín a olejov. Po vyhodnotení mikronábrusov som pristúpila k sondážnemu výskumu, pre potvrdenie svojich zistení. Socha bola viackrát premaľovaná, z toho štyrikrát celoplošne. Najviac sekundárnych úprav sa nachádzalo na inkarnátoch, ktoré boli premaľované až šesťkrát. 

Na základe vyhotoveného výskumu na ktorom som spolupracovala s odborníkmi v danej problematike som stanovila postup reštaurovania, ktorý bol spolu s celým výskumom spracovaný v dokumente „ Návrh na reštaurovanie – Pieta“. Po odsúhlasení návrhu Krajským pamiatkovým úradom  Nitra sa pristúpilo k realizácií reštaurovania. 

Na začiatku reštaurovania bola uvoľnená polychrómia upevnená želatínou za pomoci liehu. Následne boli zo sochy odstránené nevhodné sekundárne premaľby až po prvú sekundárnu úpravu v ktorej je socha po reštaurovaní prezentovaná. Počas reštaurovania som dospela k novým zisteniam, na základe ktorých bol zmenený pôvodný rozsah reštaurovania. Všetky zmeny oproti návrhu boli prekonzultované s KPÚ Nitra. Po odstránení všetkých nevhodných sekundárnych farebných úprav a tmelov som pristúpila k úprave nevhodne upevnenej nohy. Následne som celú sochu vytmelila a pripravila som si podklad pre optické scelenie sochy retušou.

Vzhľadom na ďalší osud sochy, ktorá sa vracia do živého sakrálneho priestoru som zvolila kombináciu čiarkovanej a nápodobivej retuše. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian • Helena Horváthová

Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian

Predmetom diplomovej práce bolo reštaurovanie sochy Piety z kaplnky na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Pieta je vyhotovená technikou rezby z čerešňového dreva s originálnou polychrómiou, ktorá bola realizovaná technikou mastnej tempery.  Socha piety pravdepodobne pochádza z konca 17.storočia. Autor sochy je neznámy, avšak vzhľadom na dopátrané analógie bola jeho vzorom pravdepodobne pieta od významného rannobarokového  rezbára Víta Stadlera. V súčasnosti je pieta umiestnená v kaplnke na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Vlastníkom piety je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany. 

Po prevoze sochy na pôdu VŠVU do ateliéru Reštaurovania drevenej sochy som vykonala komplexný reštaurátorský výskum. Socha bola najskôr podrobená neinvazívnym metódam výskumu a následne som pristúpila k odobratiu vzoriek pre chemickú analýzu. Pozorovaním pri dennom svetle sa odhalila miera poškodenia polychrómie, mnohonásobné premaľby i sekundárne tmely, ktorými boli opravené rozbité časti.

Socha bola pozorovaná i pri razantnom bočnom osvetlení a pri UVA luminiscencii. Pieta bola tiež snímaná za pomoci počítačovej tomografie- CT, avšak pre jej veľké rozmery (100x70x41 cm) mohli byť zosnímané iba hlavy.

Po vyhodnotení neinvazívneho výskumu som pristúpila k odobratiu a analýze vzoriek polychrómie, podkladov a dreva. Zo sochy bolo odobratých celkom 11 vzoriek. Tieto vzorky boli pozorované pod optickým mikroskopom a boli podrobené testom na prítomnosť bielkovín a olejov. Po vyhodnotení mikronábrusov som pristúpila k sondážnemu výskumu, pre potvrdenie svojich zistení. Socha bola viackrát premaľovaná, z toho štyrikrát celoplošne. Najviac sekundárnych úprav sa nachádzalo na inkarnátoch, ktoré boli premaľované až šesťkrát. 

Na základe vyhotoveného výskumu na ktorom som spolupracovala s odborníkmi v danej problematike som stanovila postup reštaurovania, ktorý bol spolu s celým výskumom spracovaný v dokumente „ Návrh na reštaurovanie – Pieta“. Po odsúhlasení návrhu Krajským pamiatkovým úradom  Nitra sa pristúpilo k realizácií reštaurovania. 

Na začiatku reštaurovania bola uvoľnená polychrómia upevnená želatínou za pomoci liehu. Následne boli zo sochy odstránené nevhodné sekundárne premaľby až po prvú sekundárnu úpravu v ktorej je socha po reštaurovaní prezentovaná. Počas reštaurovania som dospela k novým zisteniam, na základe ktorých bol zmenený pôvodný rozsah reštaurovania. Všetky zmeny oproti návrhu boli prekonzultované s KPÚ Nitra. Po odstránení všetkých nevhodných sekundárnych farebných úprav a tmelov som pristúpila k úprave nevhodne upevnenej nohy. Následne som celú sochu vytmelila a pripravila som si podklad pre optické scelenie sochy retušou.

Vzhľadom na ďalší osud sochy, ktorá sa vracia do živého sakrálneho priestoru som zvolila kombináciu čiarkovanej a nápodobivej retuše. 

Zdieľať

Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian • Helena Horváthová

Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian

Predmetom diplomovej práce bolo reštaurovanie sochy Piety z kaplnky na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Pieta je vyhotovená technikou rezby z čerešňového dreva s originálnou polychrómiou, ktorá bola realizovaná technikou mastnej tempery.  Socha piety pravdepodobne pochádza z konca 17.storočia. Autor sochy je neznámy, avšak vzhľadom na dopátrané analógie bola jeho vzorom pravdepodobne pieta od významného rannobarokového  rezbára Víta Stadlera. V súčasnosti je pieta umiestnená v kaplnke na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Vlastníkom piety je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany. 

Po prevoze sochy na pôdu VŠVU do ateliéru Reštaurovania drevenej sochy som vykonala komplexný reštaurátorský výskum. Socha bola najskôr podrobená neinvazívnym metódam výskumu a následne som pristúpila k odobratiu vzoriek pre chemickú analýzu. Pozorovaním pri dennom svetle sa odhalila miera poškodenia polychrómie, mnohonásobné premaľby i sekundárne tmely, ktorými boli opravené rozbité časti.

Socha bola pozorovaná i pri razantnom bočnom osvetlení a pri UVA luminiscencii. Pieta bola tiež snímaná za pomoci počítačovej tomografie- CT, avšak pre jej veľké rozmery (100x70x41 cm) mohli byť zosnímané iba hlavy.

Po vyhodnotení neinvazívneho výskumu som pristúpila k odobratiu a analýze vzoriek polychrómie, podkladov a dreva. Zo sochy bolo odobratých celkom 11 vzoriek. Tieto vzorky boli pozorované pod optickým mikroskopom a boli podrobené testom na prítomnosť bielkovín a olejov. Po vyhodnotení mikronábrusov som pristúpila k sondážnemu výskumu, pre potvrdenie svojich zistení. Socha bola viackrát premaľovaná, z toho štyrikrát celoplošne. Najviac sekundárnych úprav sa nachádzalo na inkarnátoch, ktoré boli premaľované až šesťkrát. 

Na základe vyhotoveného výskumu na ktorom som spolupracovala s odborníkmi v danej problematike som stanovila postup reštaurovania, ktorý bol spolu s celým výskumom spracovaný v dokumente „ Návrh na reštaurovanie – Pieta“. Po odsúhlasení návrhu Krajským pamiatkovým úradom  Nitra sa pristúpilo k realizácií reštaurovania. 

Na začiatku reštaurovania bola uvoľnená polychrómia upevnená želatínou za pomoci liehu. Následne boli zo sochy odstránené nevhodné sekundárne premaľby až po prvú sekundárnu úpravu v ktorej je socha po reštaurovaní prezentovaná. Počas reštaurovania som dospela k novým zisteniam, na základe ktorých bol zmenený pôvodný rozsah reštaurovania. Všetky zmeny oproti návrhu boli prekonzultované s KPÚ Nitra. Po odstránení všetkých nevhodných sekundárnych farebných úprav a tmelov som pristúpila k úprave nevhodne upevnenej nohy. Následne som celú sochu vytmelila a pripravila som si podklad pre optické scelenie sochy retušou.

Vzhľadom na ďalší osud sochy, ktorá sa vracia do živého sakrálneho priestoru som zvolila kombináciu čiarkovanej a nápodobivej retuše. 

Zdieľať

Helena Horváthová

h.horvath13@gmail.com

Helena Horváthová

h.horvath13@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.