Maliarske interpretácie

  1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
  2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
  3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
  4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.

Silvia Skokanová

2. roč.

Bc.

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

skokan.silvia@gmail.com

0908302809

Ďalšie príspevky študentky*ta

Silvia Skokanová

Silvia-Skokanová- Štúdia drapérií-2-76c125d7

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?