Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

0908302809

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

0908302809

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.