Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Maliarske interpretácie • Silvia Skokanová

Maliarske interpretácie

 1. Interpretácia renesančného portrétu s názvom Portrét ženy z rodiny Hoferovcov (švábsky autor) so zámenou autoportrétu. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 60 cm.
 2. Interpretácia aktu Pierra Bonnarda s názvom Ležiaci akt na bielom a modrom károvanom pozadí. Technika: olej na plátne. Rozmery: 65 x 60 cm.
 3. Interpretácia rúk. Fragment diela Michelangela Merisi da Caravaggia s názvom Večera v Emauzách. Technika: olej na plátne. Rozmery: 50 x 30 cm.
 4. Figurálna kompozícia. Fragment diela Hieronyma Boscha s názvom Záhrada pozemských rozkoší. Technika: olej na plátne. Rozmery: 30 x 50 cm.
Zdieľať

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

0908302809

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

0908302809

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.