Maliarske štúdie • Silvia Skokanová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín s dôrazom na koloristické jemnosti a rôznorodosť materiálov.
 2. Štúdia troch drapérií. Zložená z tylu, ľanu a zamatu.
 3. Trompe l´oeil, iluzívna maľba vytvárajúca dojem trojrozmerného priestoru.
 4. Zátišie inšpirované barokom a manierizmom.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske štúdie • Silvia Skokanová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín s dôrazom na koloristické jemnosti a rôznorodosť materiálov.
 2. Štúdia troch drapérií. Zložená z tylu, ľanu a zamatu.
 3. Trompe l´oeil, iluzívna maľba vytvárajúca dojem trojrozmerného priestoru.
 4. Zátišie inšpirované barokom a manierizmom.
Zdieľať

Maliarske štúdie • Silvia Skokanová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín s dôrazom na koloristické jemnosti a rôznorodosť materiálov.
 2. Štúdia troch drapérií. Zložená z tylu, ľanu a zamatu.
 3. Trompe l´oeil, iluzívna maľba vytvárajúca dojem trojrozmerného priestoru.
 4. Zátišie inšpirované barokom a manierizmom.
Zdieľať

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

Silvia Skokanová

skokan.silvia@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.