Reštaurovanie závesnej tabule • Bc. Nikola Pirščová

Závesná tabuľa so zvieracím motívom

V práci sa venujem reštaurovaniu učebnej pomocky z 30. rokov 20. storočia. Jedná sa o dielo zo zbierky Múzea školstva v Bratislave, s rozmermi 100×83 cm. Pôvodny stav diela môžeme označiť za chatrný. Dielo bolo celopšne zvlnené a podlepené kartónovou podložkou. Papierový nosič bol značne znečistený prachovým depozitom. Na diele sa nachádzali trhiny a niektorých miestach aj celkový úbytok papierového nosiča a obrazovej časti. Bol vykonaný reštaurátorský výskum a dielo prešlo komplexným reštaurovaním. Pamiatka bolo celoplošne očistená od depozitu. Bol odstránený nevyhovujúci prelep zo zadnej strany. Následne bolo dielo očistené v vodnodnom kúpeli. Trhliny a absentujúce miesta boli doplnené papierovou hmotou. Dielo bolo sušené v lise pod miernym tlakom. Pre zvýšenie pevnosti bolo zo zadnej strany podlepené japonským papierom a bolo napnuté na dosku. Na koniec bola na diele vykonaná napodobivá retuš. Priebeh reštaurátorských prác trval štyri mesiace. Celkový priebeh reštauroania bol spísaný do reštaurátorskej dokumentácie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie závesnej tabule • Bc. Nikola Pirščová

Závesná tabuľa so zvieracím motívom

V práci sa venujem reštaurovaniu učebnej pomocky z 30. rokov 20. storočia. Jedná sa o dielo zo zbierky Múzea školstva v Bratislave, s rozmermi 100×83 cm. Pôvodny stav diela môžeme označiť za chatrný. Dielo bolo celopšne zvlnené a podlepené kartónovou podložkou. Papierový nosič bol značne znečistený prachovým depozitom. Na diele sa nachádzali trhiny a niektorých miestach aj celkový úbytok papierového nosiča a obrazovej časti. Bol vykonaný reštaurátorský výskum a dielo prešlo komplexným reštaurovaním. Pamiatka bolo celoplošne očistená od depozitu. Bol odstránený nevyhovujúci prelep zo zadnej strany. Následne bolo dielo očistené v vodnodnom kúpeli. Trhliny a absentujúce miesta boli doplnené papierovou hmotou. Dielo bolo sušené v lise pod miernym tlakom. Pre zvýšenie pevnosti bolo zo zadnej strany podlepené japonským papierom a bolo napnuté na dosku. Na koniec bola na diele vykonaná napodobivá retuš. Priebeh reštaurátorských prác trval štyri mesiace. Celkový priebeh reštauroania bol spísaný do reštaurátorskej dokumentácie.

Zdieľať

Reštaurovanie závesnej tabule • Bc. Nikola Pirščová

Závesná tabuľa so zvieracím motívom

V práci sa venujem reštaurovaniu učebnej pomocky z 30. rokov 20. storočia. Jedná sa o dielo zo zbierky Múzea školstva v Bratislave, s rozmermi 100×83 cm. Pôvodny stav diela môžeme označiť za chatrný. Dielo bolo celopšne zvlnené a podlepené kartónovou podložkou. Papierový nosič bol značne znečistený prachovým depozitom. Na diele sa nachádzali trhiny a niektorých miestach aj celkový úbytok papierového nosiča a obrazovej časti. Bol vykonaný reštaurátorský výskum a dielo prešlo komplexným reštaurovaním. Pamiatka bolo celoplošne očistená od depozitu. Bol odstránený nevyhovujúci prelep zo zadnej strany. Následne bolo dielo očistené v vodnodnom kúpeli. Trhliny a absentujúce miesta boli doplnené papierovou hmotou. Dielo bolo sušené v lise pod miernym tlakom. Pre zvýšenie pevnosti bolo zo zadnej strany podlepené japonským papierom a bolo napnuté na dosku. Na koniec bola na diele vykonaná napodobivá retuš. Priebeh reštaurátorských prác trval štyri mesiace. Celkový priebeh reštauroania bol spísaný do reštaurátorskej dokumentácie.

Zdieľať
IMG_5035 - kópia-8e0947a7

Bc. Nikola Pirščová

npirscova@gmail.com

0918354215

IMG_5035 - kópia-8e0947a7

Bc. Nikola Pirščová

npirscova@gmail.com

0918354215

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.