Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny • Dominika Kostolníková

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove

Kazula (kňazské omšové rúcho) je zbierkovým predmetom v Šarišskom múzeu v Bardejove a bola datovaná do obdobia 18. storočia. Autor a rovnako aj pôvod kazuly je neznámy. Bývalou provenienciou je Richvald v Bardejovskom okrese. Základným materiálom je biele plátno, na ktorom sú hodvábnymi niťami vyšívané florálne motívy . Na zadnej strane je vyšívaný monogram IHS kovovými niťami. Celý obvod kazuly lemuje tkanica z kovových niti.

Reštaurovanie prebieha v rámci spolupráce Vysokej školy výtvarných umení, Šarišského múzea v Bardejove a Slovenského  národného múzea-Historického múzea. V zimnom semestri bol realizovaný reštaurátorský výskum, na základe ktorého bol navrhnutý postup reštaurovania. 

Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Výšivka je datovaná do obdobia 18. storočia. Bola zhotovená technikou Maľba ihlou. V minulosti bola  prenesená na druhotnú vzorovanú hodvábnu tkaninu, s viacerými druhotnými zásahmi. Presný účel výšivky v minulosti nie je známy, no na jej povrchu sa nachádza množstvo  škvŕn, z ktorých väčšina bola spôsobená voskom.   

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny • Dominika Kostolníková

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove

Kazula (kňazské omšové rúcho) je zbierkovým predmetom v Šarišskom múzeu v Bardejove a bola datovaná do obdobia 18. storočia. Autor a rovnako aj pôvod kazuly je neznámy. Bývalou provenienciou je Richvald v Bardejovskom okrese. Základným materiálom je biele plátno, na ktorom sú hodvábnymi niťami vyšívané florálne motívy . Na zadnej strane je vyšívaný monogram IHS kovovými niťami. Celý obvod kazuly lemuje tkanica z kovových niti.

Reštaurovanie prebieha v rámci spolupráce Vysokej školy výtvarných umení, Šarišského múzea v Bardejove a Slovenského  národného múzea-Historického múzea. V zimnom semestri bol realizovaný reštaurátorský výskum, na základe ktorého bol navrhnutý postup reštaurovania. 

Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Výšivka je datovaná do obdobia 18. storočia. Bola zhotovená technikou Maľba ihlou. V minulosti bola  prenesená na druhotnú vzorovanú hodvábnu tkaninu, s viacerými druhotnými zásahmi. Presný účel výšivky v minulosti nie je známy, no na jej povrchu sa nachádza množstvo  škvŕn, z ktorých väčšina bola spôsobená voskom.   

Zdieľať

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny • Dominika Kostolníková

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Reštaurovanie kazuly z 18. storočia zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove

Kazula (kňazské omšové rúcho) je zbierkovým predmetom v Šarišskom múzeu v Bardejove a bola datovaná do obdobia 18. storočia. Autor a rovnako aj pôvod kazuly je neznámy. Bývalou provenienciou je Richvald v Bardejovskom okrese. Základným materiálom je biele plátno, na ktorom sú hodvábnymi niťami vyšívané florálne motívy . Na zadnej strane je vyšívaný monogram IHS kovovými niťami. Celý obvod kazuly lemuje tkanica z kovových niti.

Reštaurovanie prebieha v rámci spolupráce Vysokej školy výtvarných umení, Šarišského múzea v Bardejove a Slovenského  národného múzea-Historického múzea. V zimnom semestri bol realizovaný reštaurátorský výskum, na základe ktorého bol navrhnutý postup reštaurovania. 

Technologické cvičenie skeletovania výšivky a tkaniny

Výšivka je datovaná do obdobia 18. storočia. Bola zhotovená technikou Maľba ihlou. V minulosti bola  prenesená na druhotnú vzorovanú hodvábnu tkaninu, s viacerými druhotnými zásahmi. Presný účel výšivky v minulosti nie je známy, no na jej povrchu sa nachádza množstvo  škvŕn, z ktorých väčšina bola spôsobená voskom.   

Zdieľať

Dominika Kostolníková

dkostolnikova@gmail.com

Dominika Kostolníková

dkostolnikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art Sylvia Birkušová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania textilu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art Sylvia Birkušová