Reštaurovanie čalúneného gobelínového kresla

Objektom reštaurovania je čalúnené  kreslo, ktoré slúžil ako kus sedacieho nábytku pre jednu osobu. Základnú konštrukciu tvorí drevený rám.  Poťahovú textíliu tvorí gobelínová výšivka.

Technika gobelínovej výšivky využíva vyšívanie na vopred namaľovanú kanavu alebo sa využíva technika počítaných nití. Na zhodnotenie gobelínovej výšivky sa používajú vlnené, bavlnené a hodvábne priadze. V dnešnej dobe je veľmi rozšírená delená priadza na vyšívanie, ktorá má podľa pôvodu francúzske meno tzv. „muliné“. Výšivka sa nezhotovuje podľa radov, ale podľa farieb. Pri vyhotovení sa pracuje s ihlou, ktorá má tupý hrot. Textília, na ktorej realizujeme výšivku je napnutá na rám na vyšívanie.

Keď sa pamiatka dostala do mojich rúk, bola celoplošne pokrytá prachovým depozitom. Na niektorých miestach bolo na povrchu  vidieť menšie škrabance. Stav poťahovej tkaniny bol deštruovaný. Na sedadle sa vo viacerých miestach lokálne nachádzali veľké trhliny, väčšie poškodenia a chýbajúce časti. Pravdepodobne hodvábne nite boli degradované, zničené, vo viacerých miestach boli vypadané, hlavne pri okrajoch vzorov. Na vyšívanie boli použité rôzne materiály rozdielnych hrúbok. Motívy vtákov boli zhotovené  tenkými niťami. Zadná strana čalúnenia je z iného materiálu. V horných rohoch bola textília výrazne degradovaná. Zo spodnej časti k nej bola pripevnená sekundárne zelená látka malými kovovými klincami.

Dôležitou súčasťou reštaurovania je chemickotechnologický výskum. Počas neho sa zistilo, z akých materiálov boli vyhotovené jednotlivé vlákna. Podľa výsledkov vieme určiť, že na gobelínovú výšivku používali  vlnenú priadzu, bavlnu na tenšie stehy v strede výšivky,  hodvábnu priadzu na kraji rastlinných motívov a hlavne v strede vtákov.

Až po dôkladnom preskúmaní a vypracovaní návrhu bolo možné pristúpiť k jednotlivým krokom reštaurovania. Cieľom reštaurátorského zásahu bolo očistenie a spevnenie povrchovej tkaniny kresla, stabilizácia uvoľnených častí, doplnenie osnovy a útku v lokálnych perforáciách a ich estetické scelenie doplnením na základe vzoru alebo lokálnej farebnosti.

Reštaurovanie som začala dôkladným čistením. Celý objekt som vyčistila suchým procesom. Keď ide o opierkovú časť nebolo potrebné snímať z konštrukcie a čistiť a reštaurovať samostatne, textília bola čistená povrchovo, suchým procesom. V hornej časti bola dočistená lokálne, mokrým spôsobom, s odsávaním vlhkosti. Sedadlová časť bola na rozdiel od opierkovej sňatá z konštrukcie a celoplošne čistená mokrým procesom.

 V rámci reštaurovania som pristúpila k doplneniu s vhodnými materiálmi, kde som začala s poťahovou textíliou a výšivkou. Na doplnenie degradovaných, lokálne chýbajúcich nití sa usilujem o ich doplnenie čo najviac identickými materiálmi a to vzhľadom na materiál a farebnosť. Všetky tieto procesy sú časovo veľmi náročné. Momentálne sa nachádzam stále vo fáze dopĺňaní absentujúcich lokalít , ktoré sú obsahom častých konzultácií s pedagógmi. Predpokladaný koniec prác odhadujeme na koniec letného semestra akad. rok 2020/2021.

Bc. Lea Radványiová

1. roč.

Mgr.

Ateliér reštaurovania textilu

Reštaurovanie

learadvanyiova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bc. Lea Radványiová

Titulný obrázok-37a2edf0

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?