Maliarske interpretácie • Zuzana Šupolová

Maliarske interpretácie

 1. Autoportét vsadený do ranorenesančného portrétu (Dieric Bouts – Diptych Mater Dolorosa & Ecce Homo; 1470 – 75).  (Olej na plátne, 50 x 60 cm)
 2. Akt (Lucien Freud – Naked girl; 1966). (Olej na plátne, 60 x 80 cm)
 3. Anatomický detail rúk (Franz Hals – Dorothea Beck; 1644). (Olej na plátne, 50 x 30 cm)
 4. Figurálna kompozícia (Hieronymus Bosch – Posledný súd; 1482). (Olej na plátne, 30 x 50 cm)
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Maliarske interpretácie • Zuzana Šupolová

Maliarske interpretácie

 1. Autoportét vsadený do ranorenesančného portrétu (Dieric Bouts – Diptych Mater Dolorosa & Ecce Homo; 1470 – 75).  (Olej na plátne, 50 x 60 cm)
 2. Akt (Lucien Freud – Naked girl; 1966). (Olej na plátne, 60 x 80 cm)
 3. Anatomický detail rúk (Franz Hals – Dorothea Beck; 1644). (Olej na plátne, 50 x 30 cm)
 4. Figurálna kompozícia (Hieronymus Bosch – Posledný súd; 1482). (Olej na plátne, 30 x 50 cm)
Zdieľať

Maliarske interpretácie • Zuzana Šupolová

Maliarske interpretácie

 1. Autoportét vsadený do ranorenesančného portrétu (Dieric Bouts – Diptych Mater Dolorosa & Ecce Homo; 1470 – 75).  (Olej na plátne, 50 x 60 cm)
 2. Akt (Lucien Freud – Naked girl; 1966). (Olej na plátne, 60 x 80 cm)
 3. Anatomický detail rúk (Franz Hals – Dorothea Beck; 1644). (Olej na plátne, 50 x 30 cm)
 4. Figurálna kompozícia (Hieronymus Bosch – Posledný súd; 1482). (Olej na plátne, 30 x 50 cm)
Zdieľať

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

421917564795

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

421917564795

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.