Maliarske interpretácie

  1. Autoportét vsadený do ranorenesančného portrétu (Dieric Bouts – Diptych Mater Dolorosa & Ecce Homo; 1470 – 75).  (Olej na plátne, 50 x 60 cm)
  2. Akt (Lucien Freud – Naked girl; 1966). (Olej na plátne, 60 x 80 cm)
  3. Anatomický detail rúk (Franz Hals – Dorothea Beck; 1644). (Olej na plátne, 50 x 30 cm)
  4. Figurálna kompozícia (Hieronymus Bosch – Posledný súd; 1482). (Olej na plátne, 30 x 50 cm)

Zuzana Šupolová

2. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

zuzanasupolova@gmail.com

421917564795

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Šupolová

Zuzana-Šupolová-Zátišie-54119a03

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?