Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.