Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Trompe l´oeil• Zuzana Šupolová

Maliarske štúdie

 1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
 4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)
Zdieľať

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

Zuzana Šupolová

zuzanasupolova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.