Maliarske štúdie

  1. Aditívna kompozícia prírodnín. S dôrazom na koloristické jemnosti a materiálovosť. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
  2. Štúdia drapérie. Kompozícia drapérie a netradičného materiálu. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
  3. Trompe l´oeil. Maliarske prevedenie techniky trompe l´oeil ako entomologickej zbierky. (Olej na plátne, 50 x 50 cm)
  4. Zátišie. Inšpirované klasickými zátišiami, s maliarskym aj tematickým posunom. (Olej na plátne, 60 x 50 cm)

Zuzana Šupolová

2. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

zuzanasupolova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Šupolová

Zuzana_Šupolová_Portrét_1-d9de7f1d

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?