Reštaurovanie rakúskej olejomaľby na plátne z 19 storočia_Franz Xaver Reinhold_bukolika

Zavesný obraz s bukolickým motívom od rakúskeho maliara Franza Xavera Reinholda je súčasťou súkromnej zbierky. Bol vytvorený technikou olejomaľby na plátenej podložke s rozmerom 74,2 cm x  95,4 cm, medzi rokmi 1816-1893. Dielo je signované. Signatúra autora sa nachádza v jeho ľavom spodnom rohu: F. Reinhold.

Na diele boli pritomné predchadzajúce renovatorské zákroky.

Súčasťou výskumu pred reštaurovaním boli nedeštruktívne metódy:
pozorovanie vo viditeľnom spektre VIS, pozorovanie pod UV svetlom, v strmom bočnom svetle a v priesvite. Súčasťou deštruktívneho výskumu bola FTIR analýza (Fourierová Transformačná Infračervená Spektroskopia) tmelu a záplat, skúšky čistenia depozitu a retuší, meranie PH nosiča (v mieste zatečenia na zadnej strane diela), analýza vlákien z nosiča pre určenie druhu podložky. Ftir analyza preukázala, že na diele su aplikované polyetylénové (PE) záplaty, adhezivum záplat nebolo namerané, sekundárny tmel sa potvrdil kriedový. Do tmelu neprenikol polyetylén zo záplat. Ph nosiča v mieste zatečenia 7 pH (neutrálne).V ľanovom nosiči boli pritomné viaceré penetrácie sceľované nevhodnými polyetylénovými záplatami zažehlenými do plátna zo zadnej strany. Tento neadekvátny zákrok bol aplikovaný pri vysokej teplote, ktorá spôsobila profilovanie záplat na prednú stranu. Dielo bolo v minulosti retušované vodorozpustnou retušou, ktorá časom skrehla, vysušila sa a vytvorila strieškové krakelúry, ktoré boli intaktné k sekundárnemu tmelu. Ďalšie poškodenie plátna sa nachádzalo na pravej spodnej hrane na jej okraji, kde bola vystrihnutá časť podložky (10 cm). Platený nosič bol slabo napnutý na podráme, pripevnený laxne kovovými spinkami, pričom stopy po pôvodných chýbajúcich klincoch boli zjavne viditeľné. Podložka vplyvom nerovnomerneho napätia trpela a spôsobila farebnej vrstve poškodenia v podobe vlasočnicových krakelúr.

Po podrobnej analýze sme usúdili, že dielo je potrebné zbaviť nevhodných záplat mechanicky, lokálne odstrániť degradovanú retuš, podporiť oslabené okraje podložky tzv. strip-liningom, vypnúť  dielo na pracovný podrám, lokálne odstrániť tmel, sceliť perforácie, odstrániť lakovú vrstvu, dielo vytmeliť, vyretušovať, zalakovať  a následne znovupripevniť na originálny podrám.

V súčasnosti sa dielo nachádza v priebehu reštaurovania v stave po scelení perforacií.

Chemicko-technologická analýza: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD. 

Mgr. Eva Vídenská

1. roč.

Mgr.

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Reštaurovanie

eva.videnska@gmail.com

421915751637

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mgr. Eva Vídenská

Videnska Eva, Marek Kocka restuarovanie 1-0d09a5ea

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?