Reštaurovanie diela – Zázrak rozmnoženia chleba a rýb, J. Zannusi • Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

Reštaurovanie barokového závesného obrazu Zázrak rozmnoženia chleba a rýb od Jozefa Zannusi •

Formát obrazu 273,5 x 157 cm dovoľoval prácu rozdeliť na niekoľko reštaurátorských etáp.                Prvá etapa prebehla v rámci diplomovej práce študentky magisterského štúdia reštaurovania bc. Lucie Šefčíkovej, ktorá v rozmedzí rokov 2018-2020 zreštaurovala dielo čiastočne a to so sústredením sa na pravú spodnú štvrtinu diela a to jej maliarsku vrstvu. V rámci  neinvazívneho výskumu boli prevedené snímky vo viditeľnom spektre, v razantnom bočnom osvetlení, digitálna mikroskopia diela, RTG snímky, IR a UV fotografia. V rámci deštruktívneho prieskumu bol prevedený chemicko-technologický výskum. Počas predchádzajúcich reštaurátorských zákrokov bola na diele upevňovaná farebná vrstva želatínou (5%) a dielo bolo celoplošne očistené z prednej strany od biologického znečistenia a prachového depozitu. Na farebnú vrstvu diela bol aplikovaný konsolidačný damarovo-želatínový náter (5% želatína a damara  vo forme prírodnej živice v lakovom benzíne 1:6). Plátená podložka bola pôvodne ukotvená k drevenému podrámu z prednej strany líšt zhrdzavenými klincami, pričom formátovo bola výrazne menšia ako podrám. Tento fakt bol zakrytý škrobovo-glejovou páskou a premaľovaný sekundárnou premaľbou. Sekundárna páska bola odstránená mechanicky za pomoci suchej pary. Následne bol na maľbu aplikovaný ochranný prelep za pomoci 4% Tylózy MH 1000 a japonského papiera  a dielo bolo sňaté z podrámu. Zadná strana diela sa očistila suchým čistením (jemne vysatie, štetec, Arlon silikónová špongia) a odstránili sa nevhodné sekundárne záplaty. Podložka bola vypnutá na pomocný pracovný rám. Pravá dolná ¼ diela bola čiastočne zreštaurovaná po stav prevedenia retuše, bez scelenia perforácií a finálnej lakovej vrstvy.

V rámci druhej etapy reštaurovania umeleckého diela v súčasnosti pracujeme ako tandem študentov magisterského stupňa štúdia na svojich diplomových prácach (Mgr. Eva Videnska, BcA. Marek Kocka). Z analýzy podkladov vyplynula potreba previesť reštaurátorský výskum, ktorého častou je invazívny a neinvazívny výskum. Po prevzatí diela sme zdokumentovali celkový stav  (fotografia vo viditeľnom spektre, UV svetle a digitálna mikroskopia) a vytvorili nový reštaurátorský návrh.                                     V rámci nedeštruktívneho prieskumu sme vyhodnotili, že plátenný nosič je tvorený z dvoch častí ľanového ručne tkaného plátna rovnakej šírky zošitého švom prechádzajúcim stredovou vertikálnou osou obrazu. Maľba bola realizovaná na podklade červeno-hnedej farebnosti (bolusový podklad typický pre Barok sa nepotvrdil). Prieskum pod UV žiarením preukázal, že laková vrstva je nerovnomerne nanesená. V rámci invazívneho výskumu sme odobrali nábrusy vrstiev pre bližšiu identifikáciu výstavby vybraných rúch postáv a previedli sme sondy čistenia premalieb.  

Dielo bolo potrebné upevniť na pevnú podložku pre bezpečné snímanie premalieb, ktoré zakrývali originálny maliarsky rukopis J. Zanussiho. Tieto premaľby boli nanesené monochrómne v nepríbuznom odtieni, celoplošne bez rešpektu k originálnej výstavbe diela. Niektoré miesta úbytkov farebnej vrstvy na podklad boli pretreté premaľbou priamo cez plátno. Stav reštaurátorských prác sa nachádza v štádiu celoplošného odstránenia sekundárnych premalieb z originálneho diela.                      Primárnym cieľom v nasledujúcich krokoch bude odstrániť zdegradovaný sekundárny tmel, ktorý prekrýva originálnu farebnú vrstvu, ďalej sceliť perforácie nosiča, vytmeliť úbytky vrstiev a previesť retuš diela. V procese reštaurovania bude zvážené aj dublovanie plátna. Medzi finálne úkony bude patriť laková úprava farebnej vrstvy.

Posledným krokom bude zabezpečenie právnej ochrany diela a to podaním žiadosti o zapísanie umeleckého diela do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie diela – Zázrak rozmnoženia chleba a rýb, J. Zannusi • Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

Reštaurovanie barokového závesného obrazu Zázrak rozmnoženia chleba a rýb od Jozefa Zannusi •

Formát obrazu 273,5 x 157 cm dovoľoval prácu rozdeliť na niekoľko reštaurátorských etáp.                Prvá etapa prebehla v rámci diplomovej práce študentky magisterského štúdia reštaurovania bc. Lucie Šefčíkovej, ktorá v rozmedzí rokov 2018-2020 zreštaurovala dielo čiastočne a to so sústredením sa na pravú spodnú štvrtinu diela a to jej maliarsku vrstvu. V rámci  neinvazívneho výskumu boli prevedené snímky vo viditeľnom spektre, v razantnom bočnom osvetlení, digitálna mikroskopia diela, RTG snímky, IR a UV fotografia. V rámci deštruktívneho prieskumu bol prevedený chemicko-technologický výskum. Počas predchádzajúcich reštaurátorských zákrokov bola na diele upevňovaná farebná vrstva želatínou (5%) a dielo bolo celoplošne očistené z prednej strany od biologického znečistenia a prachového depozitu. Na farebnú vrstvu diela bol aplikovaný konsolidačný damarovo-želatínový náter (5% želatína a damara  vo forme prírodnej živice v lakovom benzíne 1:6). Plátená podložka bola pôvodne ukotvená k drevenému podrámu z prednej strany líšt zhrdzavenými klincami, pričom formátovo bola výrazne menšia ako podrám. Tento fakt bol zakrytý škrobovo-glejovou páskou a premaľovaný sekundárnou premaľbou. Sekundárna páska bola odstránená mechanicky za pomoci suchej pary. Následne bol na maľbu aplikovaný ochranný prelep za pomoci 4% Tylózy MH 1000 a japonského papiera  a dielo bolo sňaté z podrámu. Zadná strana diela sa očistila suchým čistením (jemne vysatie, štetec, Arlon silikónová špongia) a odstránili sa nevhodné sekundárne záplaty. Podložka bola vypnutá na pomocný pracovný rám. Pravá dolná ¼ diela bola čiastočne zreštaurovaná po stav prevedenia retuše, bez scelenia perforácií a finálnej lakovej vrstvy.

V rámci druhej etapy reštaurovania umeleckého diela v súčasnosti pracujeme ako tandem študentov magisterského stupňa štúdia na svojich diplomových prácach (Mgr. Eva Videnska, BcA. Marek Kocka). Z analýzy podkladov vyplynula potreba previesť reštaurátorský výskum, ktorého častou je invazívny a neinvazívny výskum. Po prevzatí diela sme zdokumentovali celkový stav  (fotografia vo viditeľnom spektre, UV svetle a digitálna mikroskopia) a vytvorili nový reštaurátorský návrh.                                     V rámci nedeštruktívneho prieskumu sme vyhodnotili, že plátenný nosič je tvorený z dvoch častí ľanového ručne tkaného plátna rovnakej šírky zošitého švom prechádzajúcim stredovou vertikálnou osou obrazu. Maľba bola realizovaná na podklade červeno-hnedej farebnosti (bolusový podklad typický pre Barok sa nepotvrdil). Prieskum pod UV žiarením preukázal, že laková vrstva je nerovnomerne nanesená. V rámci invazívneho výskumu sme odobrali nábrusy vrstiev pre bližšiu identifikáciu výstavby vybraných rúch postáv a previedli sme sondy čistenia premalieb.  

Dielo bolo potrebné upevniť na pevnú podložku pre bezpečné snímanie premalieb, ktoré zakrývali originálny maliarsky rukopis J. Zanussiho. Tieto premaľby boli nanesené monochrómne v nepríbuznom odtieni, celoplošne bez rešpektu k originálnej výstavbe diela. Niektoré miesta úbytkov farebnej vrstvy na podklad boli pretreté premaľbou priamo cez plátno. Stav reštaurátorských prác sa nachádza v štádiu celoplošného odstránenia sekundárnych premalieb z originálneho diela.                      Primárnym cieľom v nasledujúcich krokoch bude odstrániť zdegradovaný sekundárny tmel, ktorý prekrýva originálnu farebnú vrstvu, ďalej sceliť perforácie nosiča, vytmeliť úbytky vrstiev a previesť retuš diela. V procese reštaurovania bude zvážené aj dublovanie plátna. Medzi finálne úkony bude patriť laková úprava farebnej vrstvy.

Posledným krokom bude zabezpečenie právnej ochrany diela a to podaním žiadosti o zapísanie umeleckého diela do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Zdieľať

Reštaurovanie diela – Zázrak rozmnoženia chleba a rýb, J. Zannusi • Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

Reštaurovanie barokového závesného obrazu Zázrak rozmnoženia chleba a rýb od Jozefa Zannusi •

Formát obrazu 273,5 x 157 cm dovoľoval prácu rozdeliť na niekoľko reštaurátorských etáp.                Prvá etapa prebehla v rámci diplomovej práce študentky magisterského štúdia reštaurovania bc. Lucie Šefčíkovej, ktorá v rozmedzí rokov 2018-2020 zreštaurovala dielo čiastočne a to so sústredením sa na pravú spodnú štvrtinu diela a to jej maliarsku vrstvu. V rámci  neinvazívneho výskumu boli prevedené snímky vo viditeľnom spektre, v razantnom bočnom osvetlení, digitálna mikroskopia diela, RTG snímky, IR a UV fotografia. V rámci deštruktívneho prieskumu bol prevedený chemicko-technologický výskum. Počas predchádzajúcich reštaurátorských zákrokov bola na diele upevňovaná farebná vrstva želatínou (5%) a dielo bolo celoplošne očistené z prednej strany od biologického znečistenia a prachového depozitu. Na farebnú vrstvu diela bol aplikovaný konsolidačný damarovo-želatínový náter (5% želatína a damara  vo forme prírodnej živice v lakovom benzíne 1:6). Plátená podložka bola pôvodne ukotvená k drevenému podrámu z prednej strany líšt zhrdzavenými klincami, pričom formátovo bola výrazne menšia ako podrám. Tento fakt bol zakrytý škrobovo-glejovou páskou a premaľovaný sekundárnou premaľbou. Sekundárna páska bola odstránená mechanicky za pomoci suchej pary. Následne bol na maľbu aplikovaný ochranný prelep za pomoci 4% Tylózy MH 1000 a japonského papiera  a dielo bolo sňaté z podrámu. Zadná strana diela sa očistila suchým čistením (jemne vysatie, štetec, Arlon silikónová špongia) a odstránili sa nevhodné sekundárne záplaty. Podložka bola vypnutá na pomocný pracovný rám. Pravá dolná ¼ diela bola čiastočne zreštaurovaná po stav prevedenia retuše, bez scelenia perforácií a finálnej lakovej vrstvy.

V rámci druhej etapy reštaurovania umeleckého diela v súčasnosti pracujeme ako tandem študentov magisterského stupňa štúdia na svojich diplomových prácach (Mgr. Eva Videnska, BcA. Marek Kocka). Z analýzy podkladov vyplynula potreba previesť reštaurátorský výskum, ktorého častou je invazívny a neinvazívny výskum. Po prevzatí diela sme zdokumentovali celkový stav  (fotografia vo viditeľnom spektre, UV svetle a digitálna mikroskopia) a vytvorili nový reštaurátorský návrh.                                     V rámci nedeštruktívneho prieskumu sme vyhodnotili, že plátenný nosič je tvorený z dvoch častí ľanového ručne tkaného plátna rovnakej šírky zošitého švom prechádzajúcim stredovou vertikálnou osou obrazu. Maľba bola realizovaná na podklade červeno-hnedej farebnosti (bolusový podklad typický pre Barok sa nepotvrdil). Prieskum pod UV žiarením preukázal, že laková vrstva je nerovnomerne nanesená. V rámci invazívneho výskumu sme odobrali nábrusy vrstiev pre bližšiu identifikáciu výstavby vybraných rúch postáv a previedli sme sondy čistenia premalieb.  

Dielo bolo potrebné upevniť na pevnú podložku pre bezpečné snímanie premalieb, ktoré zakrývali originálny maliarsky rukopis J. Zanussiho. Tieto premaľby boli nanesené monochrómne v nepríbuznom odtieni, celoplošne bez rešpektu k originálnej výstavbe diela. Niektoré miesta úbytkov farebnej vrstvy na podklad boli pretreté premaľbou priamo cez plátno. Stav reštaurátorských prác sa nachádza v štádiu celoplošného odstránenia sekundárnych premalieb z originálneho diela.                      Primárnym cieľom v nasledujúcich krokoch bude odstrániť zdegradovaný sekundárny tmel, ktorý prekrýva originálnu farebnú vrstvu, ďalej sceliť perforácie nosiča, vytmeliť úbytky vrstiev a previesť retuš diela. V procese reštaurovania bude zvážené aj dublovanie plátna. Medzi finálne úkony bude patriť laková úprava farebnej vrstvy.

Posledným krokom bude zabezpečenie právnej ochrany diela a to podaním žiadosti o zapísanie umeleckého diela do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Zdieľať

Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

kocka.marek123@gmail.com

421915751637

Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

kocka.marek123@gmail.com

421915751637

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ľuba Wehlend, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ľuba Wehlend, akad. mal.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.