Le Grand Décervelage

Zámerom cyklu je ilustrovať negatívne tendencie ľudského myslenia a ich prejavy v spoločnosti. Jednotlivé motívy ilustrujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza v súčasnosti k atomizácii spoločnosti na mnoho uzavretých a častokrát vzájomne antagonistických sociálnych bublín, v rámci ktorých cirkulujú prevažne informácie podporujúce ich zúžený ideologický a spoločensko-politický rámec. Čím je jednotlivec na komunitu naviazanejší, tým je strach z ostrakizácie väčší a o to ochotnejšie sa stotožňuje s názormi kolektívu. Tento jav vieme identifikovať napríklad na fungovaní siekt a kultov, no podobné spoločenské tlaky je možné nájsť v takmer každej vrstve spoločnosti.

Zatiaľ čo v minulosti diktovala morálne a spoločenské mantinely obvykle nejaká vyššia autorita, či už išlo o Boha, hlavu cirkvi, alebo hlavu štátu, v súčasnej postmodernej ére subjektívnej pravdy, je vplyv ľudského okolia na vnímanie reality a morálky čoraz evidentnejší a tekutejší.

Po formálnej stránke pozostáva séria z grafík tlačených autorskou technikou na plátna a variácii menších formátov realizovaných s pomocou AI a 3D tlače.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

Hugo Raýman

Le Grand Décervelage

Zámerom cyklu je ilustrovať negatívne tendencie ľudského myslenia a ich prejavy v spoločnosti. Jednotlivé motívy ilustrujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza v súčasnosti k atomizácii spoločnosti na mnoho uzavretých a častokrát vzájomne antagonistických sociálnych bublín, v rámci ktorých cirkulujú prevažne informácie podporujúce ich zúžený ideologický a spoločensko-politický rámec. Čím je jednotlivec na komunitu naviazanejší, tým je strach z ostrakizácie väčší a o to ochotnejšie sa stotožňuje s názormi kolektívu. Tento jav vieme identifikovať napríklad na fungovaní siekt a kultov, no podobné spoločenské tlaky je možné nájsť v takmer každej vrstve spoločnosti.

Zatiaľ čo v minulosti diktovala morálne a spoločenské mantinely obvykle nejaká vyššia autorita, či už išlo o Boha, hlavu cirkvi, alebo hlavu štátu, v súčasnej postmodernej ére subjektívnej pravdy, je vplyv ľudského okolia na vnímanie reality a morálky čoraz evidentnejší a tekutejší.

Po formálnej stránke pozostáva séria z grafík tlačených autorskou technikou na plátna a variácii menších formátov realizovaných s pomocou AI a 3D tlače.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Le Grand Décervelage

Zámerom cyklu je ilustrovať negatívne tendencie ľudského myslenia a ich prejavy v spoločnosti. Jednotlivé motívy ilustrujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza v súčasnosti k atomizácii spoločnosti na mnoho uzavretých a častokrát vzájomne antagonistických sociálnych bublín, v rámci ktorých cirkulujú prevažne informácie podporujúce ich zúžený ideologický a spoločensko-politický rámec. Čím je jednotlivec na komunitu naviazanejší, tým je strach z ostrakizácie väčší a o to ochotnejšie sa stotožňuje s názormi kolektívu. Tento jav vieme identifikovať napríklad na fungovaní siekt a kultov, no podobné spoločenské tlaky je možné nájsť v takmer každej vrstve spoločnosti.

Zatiaľ čo v minulosti diktovala morálne a spoločenské mantinely obvykle nejaká vyššia autorita, či už išlo o Boha, hlavu cirkvi, alebo hlavu štátu, v súčasnej postmodernej ére subjektívnej pravdy, je vplyv ľudského okolia na vnímanie reality a morálky čoraz evidentnejší a tekutejší.

Po formálnej stránke pozostáva séria z grafík tlačených autorskou technikou na plátna a variácii menších formátov realizovaných s pomocou AI a 3D tlače.

Zdieľať
cdca0f329805253.5c97a2c126c9a-da6ceaa0

Hugo Raýman

hugo.rej@gmail.com

cdca0f329805253.5c97a2c126c9a-da6ceaa0

Hugo Raýman

hugo.rej@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Vojtech Kolenčík

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Doc. Vojtech Kolenčík

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.