Le Grand Décervelage

Zámerom cyklu je ilustrovať negatívne tendencie ľudského myslenia a ich prejavy v spoločnosti. Jednotlivé motívy ilustrujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza v súčasnosti k atomizácii spoločnosti na mnoho uzavretých a častokrát vzájomne antagonistických sociálnych bublín, v rámci ktorých cirkulujú prevažne informácie podporujúce ich zúžený ideologický a spoločensko-politický rámec. Čím je jednotlivec na komunitu naviazanejší, tým je strach z ostrakizácie väčší a o to ochotnejšie sa stotožňuje s názormi kolektívu. Tento jav vieme identifikovať napríklad na fungovaní siekt a kultov, no podobné spoločenské tlaky je možné nájsť v takmer každej vrstve spoločnosti.

Zatiaľ čo v minulosti diktovala morálne a spoločenské mantinely obvykle nejaká vyššia autorita, či už išlo o Boha, hlavu cirkvi, alebo hlavu štátu, v súčasnej postmodernej ére subjektívnej pravdy, je vplyv ľudského okolia na vnímanie reality a morálky čoraz evidentnejší a tekutejší.

Po formálnej stránke pozostáva séria z grafík tlačených autorskou technikou na plátna a variácii menších formátov realizovaných s pomocou AI a 3D tlače.

Hugo Raýman

4. roč.

Bc.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Grafika a iné médiá

hugo.rej@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Hugo Raýman

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?