marcoverse • marco rapant

https://www.youtube.com/shorts/lCpNiR0HtkE

marcoverse

Marcoverse /bola to len jabloň/ je spojenie mikro a makro univerza do môjho osobného, lineárneho marcoversa. V ťahu čiary sa skrýva čas, čas vyplnený ťahom čiary. Čiary vypĺňajú plochy a plochy vypĺňajú priestor. Imaginárny vnútorný osobný priestor sa dostáva do reality, na povrch, je otvorený pre diváka, ktorý doň môže vstúpiť.

Na obhajobu Evy, bola to len jabloň.

Reakcia na zadanú tému mutant, hybrid, klon.

Tlak potreby činnosti, pohybu, potreby naplnenia času, sebarealizácie, utíšenie ega tým, že ho nechám kričať. Transkripcia informácie subjektívnej percepcie reality do reality. Vychádzanie z vlastných aj prevzatých ideálov a skepsí, značná symplifikácia niektorých komplikovaných formálnych znakov a značné zauzlovanie, zahusťovanie a zahmlievanie tých zdanlivo jednoduchých. Zlučovanie sfér vedeckého a imaginárneho, mystického a meditatívneho, jemne korigované súradnicami racionality v nadväzujúcom spáde presných náhod konzultovaných s Dionýzom. Zmysel práce v práci samotnej, odovzdanie sa plynutiu nepredvídateľného projektu – vzduchu (airbrush) – bodom tušu – čiare – plachte (ploche) – miestnosti (priestoru) – zvuku absentujúceho vodopádu (čas). Vytvorenie plynutia viacvrstvového zážitku. Doplnené o sentimentálne nostalgické cyklické návraty k tušovým kresbám. Doplnené úprimným autoportrétom – sviňorožec.

“The simulacrum is never what hides the truth – it is truth that hides the fact, that there is none. The simulacrum is true.” – Ecclesiastes

Na tejto stránke je len fragment dokumentácie zdanlivého výsledku, ktorý je iba zastávkou v plynutí projektu vytvárania autorovho života. Za vytvorenie zvukovej stopy ďakujem Richardovi Hronskému (@hronskyy).

Asi 15 kresieb tušom na papieri, cez 42 metrov štvorcových airbrushu na bavlnených plachtách, niekoľko plátien, zopár výtlačkov linorytu v priestorovej inštalácii jemne rozpohybovanej ventilárom.

 

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

marco rapant

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

marcoverse • marco rapant

https://www.youtube.com/shorts/lCpNiR0HtkE

marcoverse

Marcoverse /bola to len jabloň/ je spojenie mikro a makro univerza do môjho osobného, lineárneho marcoversa. V ťahu čiary sa skrýva čas, čas vyplnený ťahom čiary. Čiary vypĺňajú plochy a plochy vypĺňajú priestor. Imaginárny vnútorný osobný priestor sa dostáva do reality, na povrch, je otvorený pre diváka, ktorý doň môže vstúpiť.

Na obhajobu Evy, bola to len jabloň.

Reakcia na zadanú tému mutant, hybrid, klon.

Tlak potreby činnosti, pohybu, potreby naplnenia času, sebarealizácie, utíšenie ega tým, že ho nechám kričať. Transkripcia informácie subjektívnej percepcie reality do reality. Vychádzanie z vlastných aj prevzatých ideálov a skepsí, značná symplifikácia niektorých komplikovaných formálnych znakov a značné zauzlovanie, zahusťovanie a zahmlievanie tých zdanlivo jednoduchých. Zlučovanie sfér vedeckého a imaginárneho, mystického a meditatívneho, jemne korigované súradnicami racionality v nadväzujúcom spáde presných náhod konzultovaných s Dionýzom. Zmysel práce v práci samotnej, odovzdanie sa plynutiu nepredvídateľného projektu – vzduchu (airbrush) – bodom tušu – čiare – plachte (ploche) – miestnosti (priestoru) – zvuku absentujúceho vodopádu (čas). Vytvorenie plynutia viacvrstvového zážitku. Doplnené o sentimentálne nostalgické cyklické návraty k tušovým kresbám. Doplnené úprimným autoportrétom – sviňorožec.

“The simulacrum is never what hides the truth – it is truth that hides the fact, that there is none. The simulacrum is true.” – Ecclesiastes

Na tejto stránke je len fragment dokumentácie zdanlivého výsledku, ktorý je iba zastávkou v plynutí projektu vytvárania autorovho života. Za vytvorenie zvukovej stopy ďakujem Richardovi Hronskému (@hronskyy).

Asi 15 kresieb tušom na papieri, cez 42 metrov štvorcových airbrushu na bavlnených plachtách, niekoľko plátien, zopár výtlačkov linorytu v priestorovej inštalácii jemne rozpohybovanej ventilárom.

 

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

marco rapant

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

marcoverse • marco rapant

https://www.youtube.com/shorts/lCpNiR0HtkE

marcoverse

Marcoverse /bola to len jabloň/ je spojenie mikro a makro univerza do môjho osobného, lineárneho marcoversa. V ťahu čiary sa skrýva čas, čas vyplnený ťahom čiary. Čiary vypĺňajú plochy a plochy vypĺňajú priestor. Imaginárny vnútorný osobný priestor sa dostáva do reality, na povrch, je otvorený pre diváka, ktorý doň môže vstúpiť.

Na obhajobu Evy, bola to len jabloň.

Reakcia na zadanú tému mutant, hybrid, klon.

Tlak potreby činnosti, pohybu, potreby naplnenia času, sebarealizácie, utíšenie ega tým, že ho nechám kričať. Transkripcia informácie subjektívnej percepcie reality do reality. Vychádzanie z vlastných aj prevzatých ideálov a skepsí, značná symplifikácia niektorých komplikovaných formálnych znakov a značné zauzlovanie, zahusťovanie a zahmlievanie tých zdanlivo jednoduchých. Zlučovanie sfér vedeckého a imaginárneho, mystického a meditatívneho, jemne korigované súradnicami racionality v nadväzujúcom spáde presných náhod konzultovaných s Dionýzom. Zmysel práce v práci samotnej, odovzdanie sa plynutiu nepredvídateľného projektu – vzduchu (airbrush) – bodom tušu – čiare – plachte (ploche) – miestnosti (priestoru) – zvuku absentujúceho vodopádu (čas). Vytvorenie plynutia viacvrstvového zážitku. Doplnené o sentimentálne nostalgické cyklické návraty k tušovým kresbám. Doplnené úprimným autoportrétom – sviňorožec.

“The simulacrum is never what hides the truth – it is truth that hides the fact, that there is none. The simulacrum is true.” – Ecclesiastes

Na tejto stránke je len fragment dokumentácie zdanlivého výsledku, ktorý je iba zastávkou v plynutí projektu vytvárania autorovho života. Za vytvorenie zvukovej stopy ďakujem Richardovi Hronskému (@hronskyy).

Asi 15 kresieb tušom na papieri, cez 42 metrov štvorcových airbrushu na bavlnených plachtách, niekoľko plátien, zopár výtlačkov linorytu v priestorovej inštalácii jemne rozpohybovanej ventilárom.

 

Zdieľať
ja (1)-d066cdb6

marco rapant

marco.rapant@gmail.com

421948171740

ja (1)-d066cdb6

marco rapant

marco.rapant@gmail.com

421948171740

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

marco rapant

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.