d/evolučný búster • Marco Rapant

d/evolučný búster

V bakalárskej práci vychádzam z mojej fascinácie nad ľudskou potrebou zlepšovať, vylepšovať, zdokonaľovať sa. Cez sci-fi optiku v dystopicko-utopickej budúcnosti veselého genetického inžinierstva sa snažím načrtnúť stratu identity a autentickosti. Vyprázdnenosť ľudského charakteru zapríčinenú úpenlivou snahou mať pod (zdanlivou) kontrolou svoj vzhľad a zdravie  – aj za cenu možnej genetickej katastrofy a humanitárneho vákua, pokrivenia vnímania reality a lámania hodnotových rebríčkov. K vyprázdňovaniu charakterov metaforicky slúžia aj niektoré materiálové postupy – vyrývanie do umelého linolea alebo leptanie kyselinou do plechu. 

Druhú polovicu práce, ktorá sa nezmestila sem (ale aj obrázky, ktoré som nenainštaloval na prieskum) nájdete tu: https://www.marcorapant.art/p671410708

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

d/evolučný búster • Marco Rapant

d/evolučný búster

V bakalárskej práci vychádzam z mojej fascinácie nad ľudskou potrebou zlepšovať, vylepšovať, zdokonaľovať sa. Cez sci-fi optiku v dystopicko-utopickej budúcnosti veselého genetického inžinierstva sa snažím načrtnúť stratu identity a autentickosti. Vyprázdnenosť ľudského charakteru zapríčinenú úpenlivou snahou mať pod (zdanlivou) kontrolou svoj vzhľad a zdravie  – aj za cenu možnej genetickej katastrofy a humanitárneho vákua, pokrivenia vnímania reality a lámania hodnotových rebríčkov. K vyprázdňovaniu charakterov metaforicky slúžia aj niektoré materiálové postupy – vyrývanie do umelého linolea alebo leptanie kyselinou do plechu. 

Druhú polovicu práce, ktorá sa nezmestila sem (ale aj obrázky, ktoré som nenainštaloval na prieskum) nájdete tu: https://www.marcorapant.art/p671410708

Zdieľať

d/evolučný búster • Marco Rapant

d/evolučný búster

V bakalárskej práci vychádzam z mojej fascinácie nad ľudskou potrebou zlepšovať, vylepšovať, zdokonaľovať sa. Cez sci-fi optiku v dystopicko-utopickej budúcnosti veselého genetického inžinierstva sa snažím načrtnúť stratu identity a autentickosti. Vyprázdnenosť ľudského charakteru zapríčinenú úpenlivou snahou mať pod (zdanlivou) kontrolou svoj vzhľad a zdravie  – aj za cenu možnej genetickej katastrofy a humanitárneho vákua, pokrivenia vnímania reality a lámania hodnotových rebríčkov. K vyprázdňovaniu charakterov metaforicky slúžia aj niektoré materiálové postupy – vyrývanie do umelého linolea alebo leptanie kyselinou do plechu. 

Druhú polovicu práce, ktorá sa nezmestila sem (ale aj obrázky, ktoré som nenainštaloval na prieskum) nájdete tu: https://www.marcorapant.art/p671410708

Zdieľať

Marco Rapant

marco.rapant@gmail.com

421948171740

Marco Rapant

marco.rapant@gmail.com

421948171740

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.