Sto rokov samoty – Obrazový sprievodca

Tento semester som sa venovala voľnejšiemu spracovaniu diela Sto rokov samoty od Gabriela Garciu Márqueza. Vyskúšala som viaceré médiá,  avšak mojím finálnym výstupom je Obrazový sprievodca, ktorý je sprievodnou publikáciou ku Márquezovej knihe.

Na každej dvojstrane sa predstavujú členovia rodiny Buéndiovcov, pričom miesto vykresleného charakteru, sú ich príbehy vyrozprávané formou ilustrovaných situácií. Jednotlivé ilustrácie sú číslované podľa dejovej následnosti a typografia sa mení v závislosti od povahy danej postavy.

Barbora Lovíšková

3. roč.

Bc.

Laboratórium ilustrácie

Grafika a iné médiá

loviskova.ba@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Lovíšková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?