Cesty k sebe • Mária Sládečková (Saturejka)

Cesty k sebe

Diplomová práca pod názvom „Cesty k sebe : O vzťahoch k ľuďom a k sebe samej“ predstavuje autorskú knihu, ktorej obsahom sú tri krátke ilustrované príbehy. Celý koncept je založený na osobnom hľadaní „svetla“. Témou práce je túžba po nájdení vnútorného naplnenia a prijatí seba samej nielen ako individuality, ale aj ako súčasti spoločnosti, v ktorej žijem, a na ktorej sa podieľam. Práca sa zaoberá problémami identity, seba-prijatia a medziľudských vzťahov z pohľadu introvertnej osoby.

Kniha je prevedená v technike serigrafie. Za použitia svietiacich pigmentov sa obsah knihy zobrazí výlučne za použitia čierneho svetla (UV baterky). To, čo v knihe vidíme, je jej obal, titulná strana a tiráž, ktoré sú tlačené obyčajnou čiernou farbou, takže to na prvý pohľad vyzerá, že kniha je prázdna. Je na samotnom divákovi, či sa zapojí do interakcie a chopí sa baterky. Ak je v jeho záujme si túto osobnú spoveď pozrieť, sám sa tak púšťa do pátrania za svetlom.

Jednotlivé príbehy, fungujúce samostatne, pracujú so symbolikou. Ten prvý otvára hlavná postava, neisto vychádzajúca z pevných múrov svojej bytovky a držiac cigaretu si od svojho okolia pýta oheň (light). No žiadna z okolitých budov, aj napriek tomu, že svetlom prekypuje, sa nechce s hlavnou hrdinkou podeliť. Tá v závere opäť nachádza útočisko medzi svojimi, dobre známymi, chladnými stenami. Kľúčovým aktom sa tu stáva vykročenie zo svojej komfortnej zóny, zo svojich múrov.

Druhý príbeh je príbehom ulít – krehkých, no zároveň odvážnych. O pomoci, vďaka ktorej čistá duša konečne nazrie do seba a objaví tam svoju temnú stránku. Môže s ňou bojovať, no môže ju aj prijať.

Tretí a zároveň posledný príbeh ilustruje finálne objavenie svetla. Poukazuje na to, že daň za skutočné naplnenie je zraniteľnosť. Postavy sú preto prezentované bez masiek a vo svojej „nahote“ (priznaných zraneniach) rozvíjajú vzťah medzi sebou a zároveň k sebe samým. Nesnažia sa o transformáciu svojej osobnosti, naopak, prijímajú sa také aké naozaj sú, vo všetkej svojej zvláštnosti a odlišnosti a so všetkými jazvami z minulosti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Cesty k sebe • Mária Sládečková (Saturejka)

Cesty k sebe

Diplomová práca pod názvom „Cesty k sebe : O vzťahoch k ľuďom a k sebe samej“ predstavuje autorskú knihu, ktorej obsahom sú tri krátke ilustrované príbehy. Celý koncept je založený na osobnom hľadaní „svetla“. Témou práce je túžba po nájdení vnútorného naplnenia a prijatí seba samej nielen ako individuality, ale aj ako súčasti spoločnosti, v ktorej žijem, a na ktorej sa podieľam. Práca sa zaoberá problémami identity, seba-prijatia a medziľudských vzťahov z pohľadu introvertnej osoby.

Kniha je prevedená v technike serigrafie. Za použitia svietiacich pigmentov sa obsah knihy zobrazí výlučne za použitia čierneho svetla (UV baterky). To, čo v knihe vidíme, je jej obal, titulná strana a tiráž, ktoré sú tlačené obyčajnou čiernou farbou, takže to na prvý pohľad vyzerá, že kniha je prázdna. Je na samotnom divákovi, či sa zapojí do interakcie a chopí sa baterky. Ak je v jeho záujme si túto osobnú spoveď pozrieť, sám sa tak púšťa do pátrania za svetlom.

Jednotlivé príbehy, fungujúce samostatne, pracujú so symbolikou. Ten prvý otvára hlavná postava, neisto vychádzajúca z pevných múrov svojej bytovky a držiac cigaretu si od svojho okolia pýta oheň (light). No žiadna z okolitých budov, aj napriek tomu, že svetlom prekypuje, sa nechce s hlavnou hrdinkou podeliť. Tá v závere opäť nachádza útočisko medzi svojimi, dobre známymi, chladnými stenami. Kľúčovým aktom sa tu stáva vykročenie zo svojej komfortnej zóny, zo svojich múrov.

Druhý príbeh je príbehom ulít – krehkých, no zároveň odvážnych. O pomoci, vďaka ktorej čistá duša konečne nazrie do seba a objaví tam svoju temnú stránku. Môže s ňou bojovať, no môže ju aj prijať.

Tretí a zároveň posledný príbeh ilustruje finálne objavenie svetla. Poukazuje na to, že daň za skutočné naplnenie je zraniteľnosť. Postavy sú preto prezentované bez masiek a vo svojej „nahote“ (priznaných zraneniach) rozvíjajú vzťah medzi sebou a zároveň k sebe samým. Nesnažia sa o transformáciu svojej osobnosti, naopak, prijímajú sa také aké naozaj sú, vo všetkej svojej zvláštnosti a odlišnosti a so všetkými jazvami z minulosti.

Zdieľať

Cesty k sebe • Mária Sládečková (Saturejka)

Cesty k sebe

Diplomová práca pod názvom „Cesty k sebe : O vzťahoch k ľuďom a k sebe samej“ predstavuje autorskú knihu, ktorej obsahom sú tri krátke ilustrované príbehy. Celý koncept je založený na osobnom hľadaní „svetla“. Témou práce je túžba po nájdení vnútorného naplnenia a prijatí seba samej nielen ako individuality, ale aj ako súčasti spoločnosti, v ktorej žijem, a na ktorej sa podieľam. Práca sa zaoberá problémami identity, seba-prijatia a medziľudských vzťahov z pohľadu introvertnej osoby.

Kniha je prevedená v technike serigrafie. Za použitia svietiacich pigmentov sa obsah knihy zobrazí výlučne za použitia čierneho svetla (UV baterky). To, čo v knihe vidíme, je jej obal, titulná strana a tiráž, ktoré sú tlačené obyčajnou čiernou farbou, takže to na prvý pohľad vyzerá, že kniha je prázdna. Je na samotnom divákovi, či sa zapojí do interakcie a chopí sa baterky. Ak je v jeho záujme si túto osobnú spoveď pozrieť, sám sa tak púšťa do pátrania za svetlom.

Jednotlivé príbehy, fungujúce samostatne, pracujú so symbolikou. Ten prvý otvára hlavná postava, neisto vychádzajúca z pevných múrov svojej bytovky a držiac cigaretu si od svojho okolia pýta oheň (light). No žiadna z okolitých budov, aj napriek tomu, že svetlom prekypuje, sa nechce s hlavnou hrdinkou podeliť. Tá v závere opäť nachádza útočisko medzi svojimi, dobre známymi, chladnými stenami. Kľúčovým aktom sa tu stáva vykročenie zo svojej komfortnej zóny, zo svojich múrov.

Druhý príbeh je príbehom ulít – krehkých, no zároveň odvážnych. O pomoci, vďaka ktorej čistá duša konečne nazrie do seba a objaví tam svoju temnú stránku. Môže s ňou bojovať, no môže ju aj prijať.

Tretí a zároveň posledný príbeh ilustruje finálne objavenie svetla. Poukazuje na to, že daň za skutočné naplnenie je zraniteľnosť. Postavy sú preto prezentované bez masiek a vo svojej „nahote“ (priznaných zraneniach) rozvíjajú vzťah medzi sebou a zároveň k sebe samým. Nesnažia sa o transformáciu svojej osobnosti, naopak, prijímajú sa také aké naozaj sú, vo všetkej svojej zvláštnosti a odlišnosti a so všetkými jazvami z minulosti.

Zdieľať
saturejka logo R finalne (1)-b34b6004

Mária Sládečková

sladeckova.majka@gmail.com

421902883360

saturejka logo R finalne (1)-b34b6004

Mária Sládečková

sladeckova.majka@gmail.com

421902883360

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc. Vojtech Kolenčík

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc. Vojtech Kolenčík

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.