Cesty k sebe

Diplomová práca pod názvom „Cesty k sebe : O vzťahoch k ľuďom a k sebe samej“ predstavuje autorskú knihu, ktorej obsahom sú tri krátke ilustrované príbehy. Celý koncept je založený na osobnom hľadaní „svetla“. Témou práce je túžba po nájdení vnútorného naplnenia a prijatí seba samej nielen ako individuality, ale aj ako súčasti spoločnosti, v ktorej žijem, a na ktorej sa podieľam. Práca sa zaoberá problémami identity, seba-prijatia a medziľudských vzťahov z pohľadu introvertnej osoby.

Kniha je prevedená v technike serigrafie. Za použitia svietiacich pigmentov sa obsah knihy zobrazí výlučne za použitia čierneho svetla (UV baterky). To, čo v knihe vidíme, je jej obal, titulná strana a tiráž, ktoré sú tlačené obyčajnou čiernou farbou, takže to na prvý pohľad vyzerá, že kniha je prázdna. Je na samotnom divákovi, či sa zapojí do interakcie a chopí sa baterky. Ak je v jeho záujme si túto osobnú spoveď pozrieť, sám sa tak púšťa do pátrania za svetlom.

Jednotlivé príbehy, fungujúce samostatne, pracujú so symbolikou. Ten prvý otvára hlavná postava, neisto vychádzajúca z pevných múrov svojej bytovky a držiac cigaretu si od svojho okolia pýta oheň (light). No žiadna z okolitých budov, aj napriek tomu, že svetlom prekypuje, sa nechce s hlavnou hrdinkou podeliť. Tá v závere opäť nachádza útočisko medzi svojimi, dobre známymi, chladnými stenami. Kľúčovým aktom sa tu stáva vykročenie zo svojej komfortnej zóny, zo svojich múrov.

Druhý príbeh je príbehom ulít – krehkých, no zároveň odvážnych. O pomoci, vďaka ktorej čistá duša konečne nazrie do seba a objaví tam svoju temnú stránku. Môže s ňou bojovať, no môže ju aj prijať.

Tretí a zároveň posledný príbeh ilustruje finálne objavenie svetla. Poukazuje na to, že daň za skutočné naplnenie je zraniteľnosť. Postavy sú preto prezentované bez masiek a vo svojej „nahote“ (priznaných zraneniach) rozvíjajú vzťah medzi sebou a zároveň k sebe samým. Nesnažia sa o transformáciu svojej osobnosti, naopak, prijímajú sa také aké naozaj sú, vo všetkej svojej zvláštnosti a odlišnosti a so všetkými jazvami z minulosti.

Mária Sládečková

2. roč.

Mgr.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Grafika a iné médiá

sladeckova.majka@gmail.com

421902883360

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mária Sládečková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?