mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať

mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať
Dobranska-Mitrikova-Rapant-mapovani_mapy-01-15788975

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

mapovanimapy@gmail.com

Dobranska-Mitrikova-Rapant-mapovani_mapy-01-15788975

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

mapovanimapy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky – Ateliér voľnej grafiky – Laboratórium ilustrácie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky – Ateliér voľnej grafiky – Laboratórium ilustrácie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.