mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať

mapovani_mapy • Dobřanská – Mitríková – Rapant

mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Zdieľať
Dobranska-Mitrikova-Rapant-mapovani_mapy-01-15788975

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

mapovanimapy@gmail.com

Dobranska-Mitrikova-Rapant-mapovani_mapy-01-15788975

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

mapovanimapy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky – Ateliér voľnej grafiky – Laboratórium ilustrácie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky – Ateliér voľnej grafiky – Laboratórium ilustrácie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.