mapovani_mapy

V dobe uzatvárania, nestretávania a izolácie sa trojica študentov rozhodla pre spoluprácu na diele – fyzickom, hmatateľnom objekte. Protipandemické opatrenia a z nich plynúca nemožnosť tvoriť v tom istom čase na jednom mieste vyústili do odľahčenej hry.

Tá spočívala vo vzájomnom reagovaní autorov medzi sebou na diaľku ako aj so samotným objektom mapy Bratislavy – priestoru, v ktorom sa projekt uskutočňoval. Vznikli tak dve časti – knižný objekt a celá jeho “mytológia” zaznamenaná na Instagram profile, kde sú dokumentované premeny objektu ako aj spolupráca autorov.

Práca mapovani_mapy je kolaboratívny projekt trojice študentov: Kateřna Dobřanská, Mária Mitríková a Marco Rapant v rámci predmetu Grafický priestor a objekt pod vedením Mgr. art. Ing. arch. Andrei Pézman, ArtD.

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

3. roč.

Bc.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky - Ateliér voľnej grafiky - Laboratórium ilustrácie

Grafika a iné médiá

mapovanimapy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kateřina Dobřanská - Mária Mitríková - Marco Rapant

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?