Monštrancia a liturgický riad

Pri návrhoch dizajnu monštrancie a liturgických predmetov som sa inšpirovala súčasnou architektúrou, konkrétne modernými kostolmi a kaplnkami. Upútali ma prieniky, perforácie materiálov a hmôt, cez ktoré preniká svetlo, ktoré som využila v mojich návrhoch.
Monštrancie v minulosti niesli v sebe duch doby, v ktorom boli navrhnuté a často boli inšpirované dobovou architektúrou. V mojej tvorbe bol zámer navrhnúť dizajn liturgických predmetov tak, aby zrkadlili dnešnú dobu.

Pre moje návrhy sú typické:
• Prieniky línií
• Násobenie tvarov, lúčov
• Násobenie obrazov
• Presnosť
• Geometria elíps
• Pokoj
• Harmónia
• Jemnosť, ľahkosť

Základný tvar, ktorý som použila vo všetkých návrhoch je ELIPSA. Jej násobením a postupným zmenšovaním vznikajú prieniky. Ich vzájomným posúvaním sa opticky pohybujú a menia sa pri pozorovaní.

Klára Valušková

2. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

klara.valuskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Valušková

Klára Valušková- Metamorfóza-de01783e

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?