Dotyk

ÚLOHA:  Ako sa „DOTYKY“ dotýkajú dnešnej a budúcej podoby nás… Reflexia spoločenského diania, vo zmene  chovania a spôsobe života. Konceptuálne uchopenie témy.

 

ČO JE DOTYK ? ČO ZNAMENÁ V SÚČASNEJ DOBE ?

 • Hmat je po zraku druhým najcitlivejším zmyslom. Dotyk v nás vyvoláva silné emócie
 • V dnešnom svete máme dotykov čoraz menej z bezpečnostného hľadiska a aj preto, lebo omnoho väčšie množstvo komunikácie sa odohráva online
 • Kvôli momentálnej situácií a strachu z nákazy Corona vírusom máme zakázaný osobný kontakt s blízkymi, s rodinou…
 • Chceli by sme byť spolu, ale nemôžeme
 • Bariéry, ktoré zabraňujú kontaktu, sú všade okolo nás
 • Dotyk cez bariéru však nie je skutočný dotyk… nemáme z neho také silné emócie, ako pri skutočnom fyzickom dotyku

 

V mojej práci zobrazujem dnešnú dobu – situáciu, v ktorej sa vytráca skutočný dotyk a spoločenský kontakt.

 • Vytvorila som inštaláciu – priestor – miestnosť, ktorá je rozdelená nevnímateľnou bariérou – sklom, ktoré zamedzuje kontaktu ľudom, ktorí sa chcú stretnúť
 • Na protiľahlých stranách sú zrkadlá, ktoré násobia danú situáciu, spôsobujú nekonečné zobrazenie, ako celospoločenský problém
 • Zobrazujem scénu, kedy sa chceme vzájomne dotýkať ale nemôžeme, túžime po dotyku
 • Ostávajú po DOTYKU iba ODTLAČKY prezentované fotodokumentáciou
 • Vznikajú OBRAZY

 

Druhé krátke zadanie bolo zrealizovať šperk na tému MOTÝĽ…

Klára Valušková

3. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

klara.valuskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Valušková

Klára Valušková- Metamorfóza-de01783e

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?