Tavená a brúsená sklenená plastika 40x35 cm

sklo tavené do formy / testovanie nového spôsobu formovania

Mgr. Katarína Pozorová

4. roč.

Bc.

https://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/atelier-sklo/

Šperk, Sklo a Keramika

ozi@pozix.net

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mgr. Katarína Pozorová

Pozorova_oblate_01-697152c9

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?