PROPORTIO – experiencing an eating disorder • Eliška Surmová

PROPORTIO - experiencing an eating disorder

Setrvávající přítomnost staré nemoci vytváří silný tlak na každou jednotlivou denní činnost. Existence vypadá zdravě, ale je zjizvená. Myšlenky je potřeba vědomě kontrolovat, v nestřežené chvíli ruminují v představách o vlastním těle, o jeho deformitách, o jeho proporcích, podstatě těla, pohlaví a genderu. „Jsem vůbec reálný člověk?“ Sebe-percepce je dysmorfní, pošramocená, pečlivě poskládaná z vybraných vědomých konceptů, které ale nepomáhají k dosažení pocitu koherentního celku. Pocit že „vnitřní“, „imaginovaný“ vzhled je úplně jiný než „skutečný“ vnější vzhled. „Toto není moje skutečná podoba.“

Proporce je vztah – vztah šperku a těla, vztah vnímání/percepce a skutečnosti. Má práce je založená na těchto vztazích. Šperk je v přímém kontaktu s tělem, a to v jedné z nejintimnějších oblastí, v ústech. Ústa jsou vstupem do člověka, místem příjmu i výstupu informací, děje se tu řeč, stravování, vztahová intimita. Samotné narušení či blokování tohoto vstupu (vizuálně i fyzicky) může v pozorovateli i nositeli vyvolat neklid, nepříjemný pocit odhalení, narušení soukromí, také pasti – odebrání svobody. A těchto emocí využívám pro svůj koncept – experiencing an eating disorder.

Konkrétně toto vyjadřují pomocí dat sesbíraných vlastní mnoholetou zkušeností s poruchami příjmu potravy, a hlavně jejich dlouhodobým efektem na biologické funkce mého těla. Fyzické zotavování z této nemoci je (v osobní zkušenosti) hodně podobné zotavování z jiných druhů závislostí, provází je epizody abstinenčních záchvatů. Celkově jde ovšem o nemocnou představu o vlastním těle, která je velmi rozvětvená a psychická – neviditelná.

Abstinenční epizoda se projevuje nejdřív psychicky, silnou myšlenkovou fixací na jídlo, pak nastane pocení a zrychlený tep, dušnost, zaťaté svaly čelistí – zaťaté zuby, zesílené slinění, třas. Objevuje se zcela iracionální strach z bezprostřední smrti hladem. Postupně se ztrácí kontrola nad vůlí a komunikace s okolím je velmi těžká až nemožná, nejde mluvit. Jako by psychický stav držel ústa jako rukojmí – obrací se na ně veškerá pozornost, ale zároveň je jim znemožněna svoboda.

Vytvořené objekty, ústní šperky, grillz, narušují integritu úst a tímto simulují a vizualizují vztah této mentální poruchy k fyzickému tělu. Přitahují pozornost na ústa, zároveň v nich zavazí, deformují rty, drží zuby zaťaté, ústa zablokovaná či naopak násilně otevřená a zesilují slinění. Vyjadřují vztah (proporci) světa fyzického a světa mentálního, fyzického šperku a mentálního pocitu při rekonvalescenci z poruchy příjmu potravy, jakož i vztahu fyzického skutečného těla a mentálního obrazu imaginovaného těla.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

PROPORTIO – experiencing an eating disorder • Eliška Surmová

PROPORTIO - experiencing an eating disorder

Setrvávající přítomnost staré nemoci vytváří silný tlak na každou jednotlivou denní činnost. Existence vypadá zdravě, ale je zjizvená. Myšlenky je potřeba vědomě kontrolovat, v nestřežené chvíli ruminují v představách o vlastním těle, o jeho deformitách, o jeho proporcích, podstatě těla, pohlaví a genderu. „Jsem vůbec reálný člověk?“ Sebe-percepce je dysmorfní, pošramocená, pečlivě poskládaná z vybraných vědomých konceptů, které ale nepomáhají k dosažení pocitu koherentního celku. Pocit že „vnitřní“, „imaginovaný“ vzhled je úplně jiný než „skutečný“ vnější vzhled. „Toto není moje skutečná podoba.“

Proporce je vztah – vztah šperku a těla, vztah vnímání/percepce a skutečnosti. Má práce je založená na těchto vztazích. Šperk je v přímém kontaktu s tělem, a to v jedné z nejintimnějších oblastí, v ústech. Ústa jsou vstupem do člověka, místem příjmu i výstupu informací, děje se tu řeč, stravování, vztahová intimita. Samotné narušení či blokování tohoto vstupu (vizuálně i fyzicky) může v pozorovateli i nositeli vyvolat neklid, nepříjemný pocit odhalení, narušení soukromí, také pasti – odebrání svobody. A těchto emocí využívám pro svůj koncept – experiencing an eating disorder.

Konkrétně toto vyjadřují pomocí dat sesbíraných vlastní mnoholetou zkušeností s poruchami příjmu potravy, a hlavně jejich dlouhodobým efektem na biologické funkce mého těla. Fyzické zotavování z této nemoci je (v osobní zkušenosti) hodně podobné zotavování z jiných druhů závislostí, provází je epizody abstinenčních záchvatů. Celkově jde ovšem o nemocnou představu o vlastním těle, která je velmi rozvětvená a psychická – neviditelná.

Abstinenční epizoda se projevuje nejdřív psychicky, silnou myšlenkovou fixací na jídlo, pak nastane pocení a zrychlený tep, dušnost, zaťaté svaly čelistí – zaťaté zuby, zesílené slinění, třas. Objevuje se zcela iracionální strach z bezprostřední smrti hladem. Postupně se ztrácí kontrola nad vůlí a komunikace s okolím je velmi těžká až nemožná, nejde mluvit. Jako by psychický stav držel ústa jako rukojmí – obrací se na ně veškerá pozornost, ale zároveň je jim znemožněna svoboda.

Vytvořené objekty, ústní šperky, grillz, narušují integritu úst a tímto simulují a vizualizují vztah této mentální poruchy k fyzickému tělu. Přitahují pozornost na ústa, zároveň v nich zavazí, deformují rty, drží zuby zaťaté, ústa zablokovaná či naopak násilně otevřená a zesilují slinění. Vyjadřují vztah (proporci) světa fyzického a světa mentálního, fyzického šperku a mentálního pocitu při rekonvalescenci z poruchy příjmu potravy, jakož i vztahu fyzického skutečného těla a mentálního obrazu imaginovaného těla.

Zdieľať

PROPORTIO – experiencing an eating disorder • Eliška Surmová

PROPORTIO - experiencing an eating disorder

Setrvávající přítomnost staré nemoci vytváří silný tlak na každou jednotlivou denní činnost. Existence vypadá zdravě, ale je zjizvená. Myšlenky je potřeba vědomě kontrolovat, v nestřežené chvíli ruminují v představách o vlastním těle, o jeho deformitách, o jeho proporcích, podstatě těla, pohlaví a genderu. „Jsem vůbec reálný člověk?“ Sebe-percepce je dysmorfní, pošramocená, pečlivě poskládaná z vybraných vědomých konceptů, které ale nepomáhají k dosažení pocitu koherentního celku. Pocit že „vnitřní“, „imaginovaný“ vzhled je úplně jiný než „skutečný“ vnější vzhled. „Toto není moje skutečná podoba.“

Proporce je vztah – vztah šperku a těla, vztah vnímání/percepce a skutečnosti. Má práce je založená na těchto vztazích. Šperk je v přímém kontaktu s tělem, a to v jedné z nejintimnějších oblastí, v ústech. Ústa jsou vstupem do člověka, místem příjmu i výstupu informací, děje se tu řeč, stravování, vztahová intimita. Samotné narušení či blokování tohoto vstupu (vizuálně i fyzicky) může v pozorovateli i nositeli vyvolat neklid, nepříjemný pocit odhalení, narušení soukromí, také pasti – odebrání svobody. A těchto emocí využívám pro svůj koncept – experiencing an eating disorder.

Konkrétně toto vyjadřují pomocí dat sesbíraných vlastní mnoholetou zkušeností s poruchami příjmu potravy, a hlavně jejich dlouhodobým efektem na biologické funkce mého těla. Fyzické zotavování z této nemoci je (v osobní zkušenosti) hodně podobné zotavování z jiných druhů závislostí, provází je epizody abstinenčních záchvatů. Celkově jde ovšem o nemocnou představu o vlastním těle, která je velmi rozvětvená a psychická – neviditelná.

Abstinenční epizoda se projevuje nejdřív psychicky, silnou myšlenkovou fixací na jídlo, pak nastane pocení a zrychlený tep, dušnost, zaťaté svaly čelistí – zaťaté zuby, zesílené slinění, třas. Objevuje se zcela iracionální strach z bezprostřední smrti hladem. Postupně se ztrácí kontrola nad vůlí a komunikace s okolím je velmi těžká až nemožná, nejde mluvit. Jako by psychický stav držel ústa jako rukojmí – obrací se na ně veškerá pozornost, ale zároveň je jim znemožněna svoboda.

Vytvořené objekty, ústní šperky, grillz, narušují integritu úst a tímto simulují a vizualizují vztah této mentální poruchy k fyzickému tělu. Přitahují pozornost na ústa, zároveň v nich zavazí, deformují rty, drží zuby zaťaté, ústa zablokovaná či naopak násilně otevřená a zesilují slinění. Vyjadřují vztah (proporci) světa fyzického a světa mentálního, fyzického šperku a mentálního pocitu při rekonvalescenci z poruchy příjmu potravy, jakož i vztahu fyzického skutečného těla a mentálního obrazu imaginovaného těla.

Zdieľať
eliška_surmová_řetěz_peklo-63a59f9d

Eliška Surmová

eliska.surm@gmail.com

eliška_surmová_řetěz_peklo-63a59f9d

Eliška Surmová

eliska.surm@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Karol Weisslechner, akad. Arch., MgA. Matúš Cepka, Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Karol Weisslechner, akad. Arch., MgA. Matúš Cepka, Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.