dajme im slovo • Kristína Vavrová

dajme im slovo

Projekt pozostáva z rozhovorov, ktoré som nazbierala pomocou sociálnych sietí. Toto médium som využila ako prostriedok komunikácie hlavne vďaka pocitu anonymity, ktorú človeku dávajú. Komunikovala som s rôznymi ženami na tri rôzne témy. Tieto témy by som definovala ako interrupcia, darovanie vajíčok a umelé oplodnenie. Jednotlivé rozhovory som si ukladala a následne vyberala informácie, ktoré chcem predať verejnosti. Slovami spovedaných žien chcem upozorniť, že táto téma nemá fungovať štýlom „o nás bez nás“ a zároveň chcem šíriť povedomie o tom, aké sú tieto situácie náročné. Túto časť by som nazvala ako prvú fázu. Výsledkom sú polotransparentné polepy vo verejnom priestore. Jednotlivé nalepené texty  fotograficky zachytávam a zbieram na platforme (instagramový profil) tak, aby okoloidúci, ktorého náhodný text zaujal, sa vedel dozvedieť viac. Táto časť projektu je akýsi zberník informácií. Posledná časť je najviac založená na výtvarnom spracovaní. Jedná sa o malé abstraktné objekty založené na „jazyku“, ktorý vytváram pomocou zbierania informácií z jednotlivých textov. Tieto nosiče odkazujú (napr. linkom) na platformu so všetkými informáciami. Má to byť jemnejšia, dostupnejšia a intímnejšia varianta polepov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

dajme im slovo • Kristína Vavrová

dajme im slovo

Projekt pozostáva z rozhovorov, ktoré som nazbierala pomocou sociálnych sietí. Toto médium som využila ako prostriedok komunikácie hlavne vďaka pocitu anonymity, ktorú človeku dávajú. Komunikovala som s rôznymi ženami na tri rôzne témy. Tieto témy by som definovala ako interrupcia, darovanie vajíčok a umelé oplodnenie. Jednotlivé rozhovory som si ukladala a následne vyberala informácie, ktoré chcem predať verejnosti. Slovami spovedaných žien chcem upozorniť, že táto téma nemá fungovať štýlom „o nás bez nás“ a zároveň chcem šíriť povedomie o tom, aké sú tieto situácie náročné. Túto časť by som nazvala ako prvú fázu. Výsledkom sú polotransparentné polepy vo verejnom priestore. Jednotlivé nalepené texty  fotograficky zachytávam a zbieram na platforme (instagramový profil) tak, aby okoloidúci, ktorého náhodný text zaujal, sa vedel dozvedieť viac. Táto časť projektu je akýsi zberník informácií. Posledná časť je najviac založená na výtvarnom spracovaní. Jedná sa o malé abstraktné objekty založené na „jazyku“, ktorý vytváram pomocou zbierania informácií z jednotlivých textov. Tieto nosiče odkazujú (napr. linkom) na platformu so všetkými informáciami. Má to byť jemnejšia, dostupnejšia a intímnejšia varianta polepov.

Zdieľať

dajme im slovo • Kristína Vavrová

dajme im slovo

Projekt pozostáva z rozhovorov, ktoré som nazbierala pomocou sociálnych sietí. Toto médium som využila ako prostriedok komunikácie hlavne vďaka pocitu anonymity, ktorú človeku dávajú. Komunikovala som s rôznymi ženami na tri rôzne témy. Tieto témy by som definovala ako interrupcia, darovanie vajíčok a umelé oplodnenie. Jednotlivé rozhovory som si ukladala a následne vyberala informácie, ktoré chcem predať verejnosti. Slovami spovedaných žien chcem upozorniť, že táto téma nemá fungovať štýlom „o nás bez nás“ a zároveň chcem šíriť povedomie o tom, aké sú tieto situácie náročné. Túto časť by som nazvala ako prvú fázu. Výsledkom sú polotransparentné polepy vo verejnom priestore. Jednotlivé nalepené texty  fotograficky zachytávam a zbieram na platforme (instagramový profil) tak, aby okoloidúci, ktorého náhodný text zaujal, sa vedel dozvedieť viac. Táto časť projektu je akýsi zberník informácií. Posledná časť je najviac založená na výtvarnom spracovaní. Jedná sa o malé abstraktné objekty založené na „jazyku“, ktorý vytváram pomocou zbierania informácií z jednotlivých textov. Tieto nosiče odkazujú (napr. linkom) na platformu so všetkými informáciami. Má to byť jemnejšia, dostupnejšia a intímnejšia varianta polepov.

Zdieľať

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.