Don´t touch, please

Dotyk ako podstatná zložka komunikácie s ľuďmi či predmetmi je kľúčový pre moju prácu. Komunikácia prostredníctvom dotyku, vnímanie hmatom a prežívanie daného momentu má priniesť pozitívne emócie, podstatné pre psychické zdravie človeka. Keď si s niečim vytvoríme vzťah pomocou komunikácie a hlbšieho poznávania, dokážeme vzbudiť emócie, ktoré sú pre nás prospešné a potrebné. Aplikácia hapticky príťažlivých materiálov na objektoch s kombináciou zvukového aspektu- použitia výplňových materiálov, ktoré pri pohybe s nimi vytvárajú určitý zvuk, má zaujať diváka a prilákať ho použiť objekt . Jeho mierna flexibilita umožňuje pracovať s objektom a upraviť si jeho tvar podľa vlastných potrieb, čo takisto prispieva k spokojnosti užívateľa a jeho pozitívnym emóciám. Správne pochopenie a použitie objektu vedie teda k pozitívnej skúsenosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti. Dizajn nás nabáda k dotyku, kontaktu s ďalším materiálom, aby sme mohli prejaviť svoje emócie aj navonok.

Lenka Erd

2. roč.

Mgr.

Ateliér experimentálneho dizajnu

Dizajn

lenkaerd@gmail.com

421918773740

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lenka Erd

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?