Don´t touch, please • Lenka Erd

Don´t touch, please

Dotyk ako podstatná zložka komunikácie s ľuďmi či predmetmi je kľúčový pre moju prácu. Komunikácia prostredníctvom dotyku, vnímanie hmatom a prežívanie daného momentu má priniesť pozitívne emócie, podstatné pre psychické zdravie človeka. Keď si s niečim vytvoríme vzťah pomocou komunikácie a hlbšieho poznávania, dokážeme vzbudiť emócie, ktoré sú pre nás prospešné a potrebné. Aplikácia hapticky príťažlivých materiálov na objektoch s kombináciou zvukového aspektu- použitia výplňových materiálov, ktoré pri pohybe s nimi vytvárajú určitý zvuk, má zaujať diváka a prilákať ho použiť objekt . Jeho mierna flexibilita umožňuje pracovať s objektom a upraviť si jeho tvar podľa vlastných potrieb, čo takisto prispieva k spokojnosti užívateľa a jeho pozitívnym emóciám. Správne pochopenie a použitie objektu vedie teda k pozitívnej skúsenosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti. Dizajn nás nabáda k dotyku, kontaktu s ďalším materiálom, aby sme mohli prejaviť svoje emócie aj navonok.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Don´t touch, please • Lenka Erd

Don´t touch, please

Dotyk ako podstatná zložka komunikácie s ľuďmi či predmetmi je kľúčový pre moju prácu. Komunikácia prostredníctvom dotyku, vnímanie hmatom a prežívanie daného momentu má priniesť pozitívne emócie, podstatné pre psychické zdravie človeka. Keď si s niečim vytvoríme vzťah pomocou komunikácie a hlbšieho poznávania, dokážeme vzbudiť emócie, ktoré sú pre nás prospešné a potrebné. Aplikácia hapticky príťažlivých materiálov na objektoch s kombináciou zvukového aspektu- použitia výplňových materiálov, ktoré pri pohybe s nimi vytvárajú určitý zvuk, má zaujať diváka a prilákať ho použiť objekt . Jeho mierna flexibilita umožňuje pracovať s objektom a upraviť si jeho tvar podľa vlastných potrieb, čo takisto prispieva k spokojnosti užívateľa a jeho pozitívnym emóciám. Správne pochopenie a použitie objektu vedie teda k pozitívnej skúsenosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti. Dizajn nás nabáda k dotyku, kontaktu s ďalším materiálom, aby sme mohli prejaviť svoje emócie aj navonok.

Zdieľať

Don´t touch, please • Lenka Erd

Don´t touch, please

Dotyk ako podstatná zložka komunikácie s ľuďmi či predmetmi je kľúčový pre moju prácu. Komunikácia prostredníctvom dotyku, vnímanie hmatom a prežívanie daného momentu má priniesť pozitívne emócie, podstatné pre psychické zdravie človeka. Keď si s niečim vytvoríme vzťah pomocou komunikácie a hlbšieho poznávania, dokážeme vzbudiť emócie, ktoré sú pre nás prospešné a potrebné. Aplikácia hapticky príťažlivých materiálov na objektoch s kombináciou zvukového aspektu- použitia výplňových materiálov, ktoré pri pohybe s nimi vytvárajú určitý zvuk, má zaujať diváka a prilákať ho použiť objekt . Jeho mierna flexibilita umožňuje pracovať s objektom a upraviť si jeho tvar podľa vlastných potrieb, čo takisto prispieva k spokojnosti užívateľa a jeho pozitívnym emóciám. Správne pochopenie a použitie objektu vedie teda k pozitívnej skúsenosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti. Dizajn nás nabáda k dotyku, kontaktu s ďalším materiálom, aby sme mohli prejaviť svoje emócie aj navonok.

Zdieľať
1642077197380-669acd56

Lenka Erd

lenkaerd@gmail.com

421918773740

1642077197380-669acd56

Lenka Erd

lenkaerd@gmail.com

421918773740

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, asistent Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, asistent Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.