TOTEM • Katarína Ozimáková

TOTEM

Totem ako symbol sa spája s klanmi a jeho zobrazenie má v totemických kultúrach nesmierny význam. Je považovaný za predmet určitej zbožnosti, rešpektu alebo úcty. v klanoch sú často zobrazované totemy zvierat, ktoré sú
v danej kultúre najobávanejšie (orol, medveď, vlk…). V návrhu sa  preto objavuje obraz chrobákov, z ktorých majú ľudia v interiéroch často až iracionálny strach. Zámerne abnormálne zväčšenie chrobáka v podobe totemu na úroveň človeka, ho konfrontuje v otázkach súvisiacich s veľkosťou tela a často bezohľadným pocitom nadradenosti jedného druhu. Myšlienka je v objekte sprostredkovaná symbolickým obrazom chrobáka, ktorý je metaforou nielen ľudského vzťahu k hmyzu v interiéri, ale aj správaniu sa človeka k svojmu okoliu všeobecne. Dôsledkom ľudskej činnosti sa prirodzené prostredie na Zemi čoraz viac zmenšuje a upozornenia na tento jav sú stále viac nevyhnutné. Abnormálne zväčšený chrobák sa snaží o upozornenie na aktuálnu problematiku, no zároveň v sebe nesie istú mieru paradoxu, ktorá (napriek svojej vážnosti) pri každodennom užívaní objektu na okolie nepôsobí zaťažujúco a nenarúša pokojnú atmosféru domácnosti.

Výber materiálov a výtvarné spracovanie návrhu čerpá z totemizmu a dôležitých vlastností chrobákov ako mimetizmus, diverzita či bioluminiscencia. Okrem rôznych funkcií v podobe interiérového predmetu je totem pri používaní aj vizuálne rôznorodý. Jednotlivé diely v sebe ukrývajú odlišné grafické znázornenie tela chrobáka, ktoré možno jednoducho otáčať a vytvárať tak nové kombinácie. Spolu s meniacou sa farbou dichroického filmu podľa uhla pohľadu tak vytvárajú veľa možných variantov a reprezentujú krásnu rozmanitosť chrobákov. Pri návrhu sa zohľadnili vlastnosti použitého materiálu, ktorého povrch sa stal hranicou pri tvorbe grafického znázornenia chrobáka. Zámerným vrstvením rôznych stupňov priehľadnosti a farebných odtieňov dichroickej fólie do tvaru valca vznikol zdanlivo jednoduchý objekt, ktorý užívateľa prekvapí až po rozsvietení – zobrazením chrobáka ako totemu. Tak ako sa organizmy často chránia pred potenciálnou hrozbou napodobňovaním prostredia, obraz chrobáka na toteme nevidno, maskuje a objaví sa až po rozsvietení. Vo vypnutom stave vnímame povrch fólie so zrkadlovým efektom, ktorý vytvára špecifické odlesky. Zrkadlový odraz samotného pozorovateľa v toteme tak súčasne umocňuje moment konfrontácie s obrazom chrobáka, ktorý sa objavuje po rozsvietení a pohráva sa tak s myšlienkou porovnávania dôležitosti týchto dvoch druhov v súvislosti s ich veľkosťou. Vzhľad použitej fólie sa označuje ako dichroický efekt, ku ktorému dochádza v dôsledku interferencie svetelných vĺn s tenkými, vizuálne priehľadnými vrstvami, čo spôsobuje lom svetla do samostatných farieb. Vytvára sa tak podobný odraz a svetelný efekt, aký možno vidieť u mnohých chrobákov. Autorka stavia totem ako vyjadrovací prostriedok do pozície praktického funkčného objektu v domácnosti a využíva ho tak k prezentácii danej problematiky užívateľovi počas každodenného života.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

TOTEM • Katarína Ozimáková

TOTEM

Totem ako symbol sa spája s klanmi a jeho zobrazenie má v totemických kultúrach nesmierny význam. Je považovaný za predmet určitej zbožnosti, rešpektu alebo úcty. v klanoch sú často zobrazované totemy zvierat, ktoré sú
v danej kultúre najobávanejšie (orol, medveď, vlk…). V návrhu sa  preto objavuje obraz chrobákov, z ktorých majú ľudia v interiéroch často až iracionálny strach. Zámerne abnormálne zväčšenie chrobáka v podobe totemu na úroveň človeka, ho konfrontuje v otázkach súvisiacich s veľkosťou tela a často bezohľadným pocitom nadradenosti jedného druhu. Myšlienka je v objekte sprostredkovaná symbolickým obrazom chrobáka, ktorý je metaforou nielen ľudského vzťahu k hmyzu v interiéri, ale aj správaniu sa človeka k svojmu okoliu všeobecne. Dôsledkom ľudskej činnosti sa prirodzené prostredie na Zemi čoraz viac zmenšuje a upozornenia na tento jav sú stále viac nevyhnutné. Abnormálne zväčšený chrobák sa snaží o upozornenie na aktuálnu problematiku, no zároveň v sebe nesie istú mieru paradoxu, ktorá (napriek svojej vážnosti) pri každodennom užívaní objektu na okolie nepôsobí zaťažujúco a nenarúša pokojnú atmosféru domácnosti.

Výber materiálov a výtvarné spracovanie návrhu čerpá z totemizmu a dôležitých vlastností chrobákov ako mimetizmus, diverzita či bioluminiscencia. Okrem rôznych funkcií v podobe interiérového predmetu je totem pri používaní aj vizuálne rôznorodý. Jednotlivé diely v sebe ukrývajú odlišné grafické znázornenie tela chrobáka, ktoré možno jednoducho otáčať a vytvárať tak nové kombinácie. Spolu s meniacou sa farbou dichroického filmu podľa uhla pohľadu tak vytvárajú veľa možných variantov a reprezentujú krásnu rozmanitosť chrobákov. Pri návrhu sa zohľadnili vlastnosti použitého materiálu, ktorého povrch sa stal hranicou pri tvorbe grafického znázornenia chrobáka. Zámerným vrstvením rôznych stupňov priehľadnosti a farebných odtieňov dichroickej fólie do tvaru valca vznikol zdanlivo jednoduchý objekt, ktorý užívateľa prekvapí až po rozsvietení – zobrazením chrobáka ako totemu. Tak ako sa organizmy často chránia pred potenciálnou hrozbou napodobňovaním prostredia, obraz chrobáka na toteme nevidno, maskuje a objaví sa až po rozsvietení. Vo vypnutom stave vnímame povrch fólie so zrkadlovým efektom, ktorý vytvára špecifické odlesky. Zrkadlový odraz samotného pozorovateľa v toteme tak súčasne umocňuje moment konfrontácie s obrazom chrobáka, ktorý sa objavuje po rozsvietení a pohráva sa tak s myšlienkou porovnávania dôležitosti týchto dvoch druhov v súvislosti s ich veľkosťou. Vzhľad použitej fólie sa označuje ako dichroický efekt, ku ktorému dochádza v dôsledku interferencie svetelných vĺn s tenkými, vizuálne priehľadnými vrstvami, čo spôsobuje lom svetla do samostatných farieb. Vytvára sa tak podobný odraz a svetelný efekt, aký možno vidieť u mnohých chrobákov. Autorka stavia totem ako vyjadrovací prostriedok do pozície praktického funkčného objektu v domácnosti a využíva ho tak k prezentácii danej problematiky užívateľovi počas každodenného života.

Zdieľať

TOTEM • Katarína Ozimáková

TOTEM

Totem ako symbol sa spája s klanmi a jeho zobrazenie má v totemických kultúrach nesmierny význam. Je považovaný za predmet určitej zbožnosti, rešpektu alebo úcty. v klanoch sú často zobrazované totemy zvierat, ktoré sú
v danej kultúre najobávanejšie (orol, medveď, vlk…). V návrhu sa  preto objavuje obraz chrobákov, z ktorých majú ľudia v interiéroch často až iracionálny strach. Zámerne abnormálne zväčšenie chrobáka v podobe totemu na úroveň človeka, ho konfrontuje v otázkach súvisiacich s veľkosťou tela a často bezohľadným pocitom nadradenosti jedného druhu. Myšlienka je v objekte sprostredkovaná symbolickým obrazom chrobáka, ktorý je metaforou nielen ľudského vzťahu k hmyzu v interiéri, ale aj správaniu sa človeka k svojmu okoliu všeobecne. Dôsledkom ľudskej činnosti sa prirodzené prostredie na Zemi čoraz viac zmenšuje a upozornenia na tento jav sú stále viac nevyhnutné. Abnormálne zväčšený chrobák sa snaží o upozornenie na aktuálnu problematiku, no zároveň v sebe nesie istú mieru paradoxu, ktorá (napriek svojej vážnosti) pri každodennom užívaní objektu na okolie nepôsobí zaťažujúco a nenarúša pokojnú atmosféru domácnosti.

Výber materiálov a výtvarné spracovanie návrhu čerpá z totemizmu a dôležitých vlastností chrobákov ako mimetizmus, diverzita či bioluminiscencia. Okrem rôznych funkcií v podobe interiérového predmetu je totem pri používaní aj vizuálne rôznorodý. Jednotlivé diely v sebe ukrývajú odlišné grafické znázornenie tela chrobáka, ktoré možno jednoducho otáčať a vytvárať tak nové kombinácie. Spolu s meniacou sa farbou dichroického filmu podľa uhla pohľadu tak vytvárajú veľa možných variantov a reprezentujú krásnu rozmanitosť chrobákov. Pri návrhu sa zohľadnili vlastnosti použitého materiálu, ktorého povrch sa stal hranicou pri tvorbe grafického znázornenia chrobáka. Zámerným vrstvením rôznych stupňov priehľadnosti a farebných odtieňov dichroickej fólie do tvaru valca vznikol zdanlivo jednoduchý objekt, ktorý užívateľa prekvapí až po rozsvietení – zobrazením chrobáka ako totemu. Tak ako sa organizmy často chránia pred potenciálnou hrozbou napodobňovaním prostredia, obraz chrobáka na toteme nevidno, maskuje a objaví sa až po rozsvietení. Vo vypnutom stave vnímame povrch fólie so zrkadlovým efektom, ktorý vytvára špecifické odlesky. Zrkadlový odraz samotného pozorovateľa v toteme tak súčasne umocňuje moment konfrontácie s obrazom chrobáka, ktorý sa objavuje po rozsvietení a pohráva sa tak s myšlienkou porovnávania dôležitosti týchto dvoch druhov v súvislosti s ich veľkosťou. Vzhľad použitej fólie sa označuje ako dichroický efekt, ku ktorému dochádza v dôsledku interferencie svetelných vĺn s tenkými, vizuálne priehľadnými vrstvami, čo spôsobuje lom svetla do samostatných farieb. Vytvára sa tak podobný odraz a svetelný efekt, aký možno vidieť u mnohých chrobákov. Autorka stavia totem ako vyjadrovací prostriedok do pozície praktického funkčného objektu v domácnosti a využíva ho tak k prezentácii danej problematiky užívateľovi počas každodenného života.

Zdieľať
brsl_ND-69dd503f

Katarína Ozimáková

katarina.ozimakova@gmail.com

brsl_ND-69dd503f

Katarína Ozimáková

katarina.ozimakova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér interiérového dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. Miroslav Debnár

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér interiérového dizajnu

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. Miroslav Debnár

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.