TOTEM

Totem ako symbol sa spája s klanmi a jeho zobrazenie má v totemických kultúrach nesmierny význam. Je považovaný za predmet určitej zbožnosti, rešpektu alebo úcty. v klanoch sú často zobrazované totemy zvierat, ktoré sú
v danej kultúre najobávanejšie (orol, medveď, vlk…). V návrhu sa  preto objavuje obraz chrobákov, z ktorých majú ľudia v interiéroch často až iracionálny strach. Zámerne abnormálne zväčšenie chrobáka v podobe totemu na úroveň človeka, ho konfrontuje v otázkach súvisiacich s veľkosťou tela a často bezohľadným pocitom nadradenosti jedného druhu. Myšlienka je v objekte sprostredkovaná symbolickým obrazom chrobáka, ktorý je metaforou nielen ľudského vzťahu k hmyzu v interiéri, ale aj správaniu sa človeka k svojmu okoliu všeobecne. Dôsledkom ľudskej činnosti sa prirodzené prostredie na Zemi čoraz viac zmenšuje a upozornenia na tento jav sú stále viac nevyhnutné. Abnormálne zväčšený chrobák sa snaží o upozornenie na aktuálnu problematiku, no zároveň v sebe nesie istú mieru paradoxu, ktorá (napriek svojej vážnosti) pri každodennom užívaní objektu na okolie nepôsobí zaťažujúco a nenarúša pokojnú atmosféru domácnosti.

Výber materiálov a výtvarné spracovanie návrhu čerpá z totemizmu a dôležitých vlastností chrobákov ako mimetizmus, diverzita či bioluminiscencia. Okrem rôznych funkcií v podobe interiérového predmetu je totem pri používaní aj vizuálne rôznorodý. Jednotlivé diely v sebe ukrývajú odlišné grafické znázornenie tela chrobáka, ktoré možno jednoducho otáčať a vytvárať tak nové kombinácie. Spolu s meniacou sa farbou dichroického filmu podľa uhla pohľadu tak vytvárajú veľa možných variantov a reprezentujú krásnu rozmanitosť chrobákov. Pri návrhu sa zohľadnili vlastnosti použitého materiálu, ktorého povrch sa stal hranicou pri tvorbe grafického znázornenia chrobáka. Zámerným vrstvením rôznych stupňov priehľadnosti a farebných odtieňov dichroickej fólie do tvaru valca vznikol zdanlivo jednoduchý objekt, ktorý užívateľa prekvapí až po rozsvietení – zobrazením chrobáka ako totemu. Tak ako sa organizmy často chránia pred potenciálnou hrozbou napodobňovaním prostredia, obraz chrobáka na toteme nevidno, maskuje a objaví sa až po rozsvietení. Vo vypnutom stave vnímame povrch fólie so zrkadlovým efektom, ktorý vytvára špecifické odlesky. Zrkadlový odraz samotného pozorovateľa v toteme tak súčasne umocňuje moment konfrontácie s obrazom chrobáka, ktorý sa objavuje po rozsvietení a pohráva sa tak s myšlienkou porovnávania dôležitosti týchto dvoch druhov v súvislosti s ich veľkosťou. Vzhľad použitej fólie sa označuje ako dichroický efekt, ku ktorému dochádza v dôsledku interferencie svetelných vĺn s tenkými, vizuálne priehľadnými vrstvami, čo spôsobuje lom svetla do samostatných farieb. Vytvára sa tak podobný odraz a svetelný efekt, aký možno vidieť u mnohých chrobákov. Autorka stavia totem ako vyjadrovací prostriedok do pozície praktického funkčného objektu v domácnosti a využíva ho tak k prezentácii danej problematiky užívateľovi počas každodenného života.

Katarína Ozimáková

2. roč.

Mgr.

Ateliér interiérového dizajnu

Dizajn

katarina.ozimakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Katarína Ozimáková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Hľadáte niekoho alebo niečo?