Tiene • Šimon Galanský

Tiene/Stíny/Shadows/Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

V mojej diplomovej práci vyjadrujem frustráciu z imobility vzniknutej aktuálnym svetovým rozpoložením. Keďže sa nedalo pohnúť z okresu, z mesta či takmer ani z izby, vytvoril som spôsob ako spojiť nemožnosť pohybu a tvorby – reagujem na situáciu fyzicky – produktom.

Vďaka technológii dnes vieme získavať užitočné informácie a dáta z celého sveta. Využil som systém, ktorý spracováva akúkoľvek polohu na planéte Zem. Viem tak digitálne simulovať slnko – jeho polohu v danom čase, výšku k danej polohe. Pracujem tak so zdrojom svetla a k nemu sa vzťahujúci objekt – ktorý následne vrhá tieň. Tento tieň mi poskytuje plošnú informáciu, ktorú ďalej transformujem.

Pracujem tak s mojím autorským nástrojom. Je to špecifický nástroj, ktorý nazývam „ohýbač tieňov“. Takýmto spôsobom viem pracovať s ukazovateľom času, polohy, nadmorskej výšky a dokonca aj počasia. Spracovanie tieňov počíta s presním cieleným výsledkom – teda predom zadané rozmery pre stôl budú určovať výsledok formy vytvorenej z tieňa. Svetlo a tieň sa tak stáva mojím autorským výrazovým prostriedkom pre vyjadrenie tvorby.

V tomto procese nemám prístup k estetizovaniu. Neurčujem ako stôl bude vyzerať ako aj neurčujem ako sa má dielo interpretovať. Dizajn vytvorený kým? Počítačom? Či naopak prírodou? Zachytáva časový úsek. Výsek z miesta v danom čase. Stôl ako symbol stretávania sa pri spoločnom obede, alebo naopak nemožnosť stretávania?
Zachytáva situáciu v ktorej sa nachádzame?

eng

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

In my diploma thesis I express the frustration with the immobility caused by the current world situation. Because we cannot move from the district, from the city or almost from the room, I created a way to combine the impossibility of movement and creation – a reaction to the situation physically – with a product.
I have programmed a system that works in real time and processes any specific position on planet Earth. I can digitally create and simulate the sun. I work with a light source and a related object – which then casts a shadow. I further bend this shadow to the predefined dimensions of the furniture.

I work with my author’s tool for creating furniture. I call this tool a “shadow bender.” This way I can work with time, location, altitude and even weather indicators. Shadow processing takes into account the exact targeted result – so the dimensions of table will determine the result of the created furniture from the shadow. Light and shadow thus become my new medium for creating.

Design created by whom? A computer? or, conversely, nature? Captures a time period. Cutout from place and time. Time to Give, artificial intelligence. covid time.
In this process I do not aestheticize. I do not shape the table’s appearence, nor do I determine how the work is to be interpreted. Design created by whom? A computer? Or by nature? It captures a time period. Cut from a place at some certain time. For me, table is a symbol of social center of the meeting or maybe the impossibility of meeting?
Does it capture the situation we are in?

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Tiene • Šimon Galanský

Tiene/Stíny/Shadows/Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

V mojej diplomovej práci vyjadrujem frustráciu z imobility vzniknutej aktuálnym svetovým rozpoložením. Keďže sa nedalo pohnúť z okresu, z mesta či takmer ani z izby, vytvoril som spôsob ako spojiť nemožnosť pohybu a tvorby – reagujem na situáciu fyzicky – produktom.

Vďaka technológii dnes vieme získavať užitočné informácie a dáta z celého sveta. Využil som systém, ktorý spracováva akúkoľvek polohu na planéte Zem. Viem tak digitálne simulovať slnko – jeho polohu v danom čase, výšku k danej polohe. Pracujem tak so zdrojom svetla a k nemu sa vzťahujúci objekt – ktorý následne vrhá tieň. Tento tieň mi poskytuje plošnú informáciu, ktorú ďalej transformujem.

Pracujem tak s mojím autorským nástrojom. Je to špecifický nástroj, ktorý nazývam „ohýbač tieňov“. Takýmto spôsobom viem pracovať s ukazovateľom času, polohy, nadmorskej výšky a dokonca aj počasia. Spracovanie tieňov počíta s presním cieleným výsledkom – teda predom zadané rozmery pre stôl budú určovať výsledok formy vytvorenej z tieňa. Svetlo a tieň sa tak stáva mojím autorským výrazovým prostriedkom pre vyjadrenie tvorby.

V tomto procese nemám prístup k estetizovaniu. Neurčujem ako stôl bude vyzerať ako aj neurčujem ako sa má dielo interpretovať. Dizajn vytvorený kým? Počítačom? Či naopak prírodou? Zachytáva časový úsek. Výsek z miesta v danom čase. Stôl ako symbol stretávania sa pri spoločnom obede, alebo naopak nemožnosť stretávania?
Zachytáva situáciu v ktorej sa nachádzame?

eng

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

In my diploma thesis I express the frustration with the immobility caused by the current world situation. Because we cannot move from the district, from the city or almost from the room, I created a way to combine the impossibility of movement and creation – a reaction to the situation physically – with a product.
I have programmed a system that works in real time and processes any specific position on planet Earth. I can digitally create and simulate the sun. I work with a light source and a related object – which then casts a shadow. I further bend this shadow to the predefined dimensions of the furniture.

I work with my author’s tool for creating furniture. I call this tool a “shadow bender.” This way I can work with time, location, altitude and even weather indicators. Shadow processing takes into account the exact targeted result – so the dimensions of table will determine the result of the created furniture from the shadow. Light and shadow thus become my new medium for creating.

Design created by whom? A computer? or, conversely, nature? Captures a time period. Cutout from place and time. Time to Give, artificial intelligence. covid time.
In this process I do not aestheticize. I do not shape the table’s appearence, nor do I determine how the work is to be interpreted. Design created by whom? A computer? Or by nature? It captures a time period. Cut from a place at some certain time. For me, table is a symbol of social center of the meeting or maybe the impossibility of meeting?
Does it capture the situation we are in?

 

Zdieľať

Tiene • Šimon Galanský

Tiene/Stíny/Shadows/Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

V mojej diplomovej práci vyjadrujem frustráciu z imobility vzniknutej aktuálnym svetovým rozpoložením. Keďže sa nedalo pohnúť z okresu, z mesta či takmer ani z izby, vytvoril som spôsob ako spojiť nemožnosť pohybu a tvorby – reagujem na situáciu fyzicky – produktom.

Vďaka technológii dnes vieme získavať užitočné informácie a dáta z celého sveta. Využil som systém, ktorý spracováva akúkoľvek polohu na planéte Zem. Viem tak digitálne simulovať slnko – jeho polohu v danom čase, výšku k danej polohe. Pracujem tak so zdrojom svetla a k nemu sa vzťahujúci objekt – ktorý následne vrhá tieň. Tento tieň mi poskytuje plošnú informáciu, ktorú ďalej transformujem.

Pracujem tak s mojím autorským nástrojom. Je to špecifický nástroj, ktorý nazývam „ohýbač tieňov“. Takýmto spôsobom viem pracovať s ukazovateľom času, polohy, nadmorskej výšky a dokonca aj počasia. Spracovanie tieňov počíta s presním cieleným výsledkom – teda predom zadané rozmery pre stôl budú určovať výsledok formy vytvorenej z tieňa. Svetlo a tieň sa tak stáva mojím autorským výrazovým prostriedkom pre vyjadrenie tvorby.

V tomto procese nemám prístup k estetizovaniu. Neurčujem ako stôl bude vyzerať ako aj neurčujem ako sa má dielo interpretovať. Dizajn vytvorený kým? Počítačom? Či naopak prírodou? Zachytáva časový úsek. Výsek z miesta v danom čase. Stôl ako symbol stretávania sa pri spoločnom obede, alebo naopak nemožnosť stretávania?
Zachytáva situáciu v ktorej sa nachádzame?

eng

Tiene/Stíny/Shadows/
Skaduwees/Skuggar/Onyinyo

In my diploma thesis I express the frustration with the immobility caused by the current world situation. Because we cannot move from the district, from the city or almost from the room, I created a way to combine the impossibility of movement and creation – a reaction to the situation physically – with a product.
I have programmed a system that works in real time and processes any specific position on planet Earth. I can digitally create and simulate the sun. I work with a light source and a related object – which then casts a shadow. I further bend this shadow to the predefined dimensions of the furniture.

I work with my author’s tool for creating furniture. I call this tool a “shadow bender.” This way I can work with time, location, altitude and even weather indicators. Shadow processing takes into account the exact targeted result – so the dimensions of table will determine the result of the created furniture from the shadow. Light and shadow thus become my new medium for creating.

Design created by whom? A computer? or, conversely, nature? Captures a time period. Cutout from place and time. Time to Give, artificial intelligence. covid time.
In this process I do not aestheticize. I do not shape the table’s appearence, nor do I determine how the work is to be interpreted. Design created by whom? A computer? Or by nature? It captures a time period. Cut from a place at some certain time. For me, table is a symbol of social center of the meeting or maybe the impossibility of meeting?
Does it capture the situation we are in?

 

Zdieľať
IMG_2323 (1)-d90555a7

Šimon Galanský

galanskysimon@gmail.com

IMG_2323 (1)-d90555a7

Šimon Galanský

galanskysimon@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Interiér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.Miroslav Debnár

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Interiér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.Miroslav Debnár

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.