CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová