CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

CÍTIM SA : SKUTOČNE • Natália Golianová

CÍTIM SA : SKUTOČNE

Zameriavam  sa na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnosti veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať  omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu.  Na základe psychologických poznatkov som sa snažila zhmotniť môj osobný postoj k tejto problematike.  Cieľom nie je produkt, ale človek.  Sústredila som sa na to, ako zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom  otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny. Mojou cieľovou rovinou je jednoduchý zmyslový  zážitok, ktorý  dokáže vyvolať v ľuďoch skutočné emócie a vytrhne ich tak z virtuálneho sveta. Prvky majú pôsobiť  jednoducho až všedne. Vtip je v tom, že až po interakcií človeka priestor ožije. Dôvodom je, aby ľudia spontánne a podvedome pristupovali ku všetkým častiam, ktoré sú súčasťou tohto verejného priestoru.  Inšpiráciu som nachádzala aj v deťoch,  hrajúcich sa na ihriskách, kde som videla ich  záujem, spontánnosť, odhodlanosť  či úprimnosť.  Práve tieto vlastnosti by mal človek nadobudnúť  pri skúmaní priestoru CÍTIM SA : SKUTOČNE. 

Zdieľať

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.