SPOMIENKY VO VETRE • Natália Golianová

SPOMIENKY VO VETRE

1/ TÉMA  Spomínate si na detské časy, keď sme trávili viac času vonku ako vo vnútri? Ako nás zaujímal celý svet. Ako sme spoznávali všetky rastliny, stromy, okolité kopce, lúky … Tak sme spoznali aj motýle. Bolo to niečo malé rýchle s pestrými farbami a unikátne pre naše detské oči. Tak vznikol podnet vytvoriť  motýľa, ktorý v nás prebudí  tú detskú túžbu chytiť či zároveň nechať motýľa aby prišiel k nám…

2/ TÉMA „Nevidíme ho, ale cítime ho a počujeme, vietor. Označovaný ako hlas nebies, či dych zeme… energia… súčasťou ľudskej existencie… Môže mať najrôznejšie kvality, od jemného vánku podnecujúceho zmysli, silný energický vietor… Vietor má v sebe nesmierny potenciál energie a sily…” Jedná  sa  o oživenie detskej spomienky na starú mamu, ktorá  kvačka čerstvo opraté prádlo. Moment, keď  dieťa behá pomedzi plachty a cíti sa šťastné, radostne.. Záujem bol zhmotniť túto spomienku  a vytvoriť inštaláciu vďaka ktorej by divák v sebe oživil podobné spomienky/pocity….. Objekty sú iba v modelovej forme s vyšitím textom ktorý, robí sprievodnú líniu priestorom + sprevádzaný zvukom ( hlas starej mami, ktorá napomína aby sme je nebehali cez opraté prádlo). Objekt ožíva pomocou vánku a ľudskej činnosti.  

Share on facebook
Zdieľať

SPOMIENKY VO VETRE • Natália Golianová

SPOMIENKY VO VETRE

1/ TÉMA  Spomínate si na detské časy, keď sme trávili viac času vonku ako vo vnútri? Ako nás zaujímal celý svet. Ako sme spoznávali všetky rastliny, stromy, okolité kopce, lúky … Tak sme spoznali aj motýle. Bolo to niečo malé rýchle s pestrými farbami a unikátne pre naše detské oči. Tak vznikol podnet vytvoriť  motýľa, ktorý v nás prebudí  tú detskú túžbu chytiť či zároveň nechať motýľa aby prišiel k nám…

2/ TÉMA „Nevidíme ho, ale cítime ho a počujeme, vietor. Označovaný ako hlas nebies, či dych zeme… energia… súčasťou ľudskej existencie… Môže mať najrôznejšie kvality, od jemného vánku podnecujúceho zmysli, silný energický vietor… Vietor má v sebe nesmierny potenciál energie a sily…” Jedná  sa  o oživenie detskej spomienky na starú mamu, ktorá  kvačka čerstvo opraté prádlo. Moment, keď  dieťa behá pomedzi plachty a cíti sa šťastné, radostne.. Záujem bol zhmotniť túto spomienku  a vytvoriť inštaláciu vďaka ktorej by divák v sebe oživil podobné spomienky/pocity….. Objekty sú iba v modelovej forme s vyšitím textom ktorý, robí sprievodnú líniu priestorom + sprevádzaný zvukom ( hlas starej mami, ktorá napomína aby sme je nebehali cez opraté prádlo). Objekt ožíva pomocou vánku a ľudskej činnosti.  

Share on facebook
Zdieľať

SPOMIENKY VO VETRE • Natália Golianová

SPOMIENKY VO VETRE

1/ TÉMA  Spomínate si na detské časy, keď sme trávili viac času vonku ako vo vnútri? Ako nás zaujímal celý svet. Ako sme spoznávali všetky rastliny, stromy, okolité kopce, lúky … Tak sme spoznali aj motýle. Bolo to niečo malé rýchle s pestrými farbami a unikátne pre naše detské oči. Tak vznikol podnet vytvoriť  motýľa, ktorý v nás prebudí  tú detskú túžbu chytiť či zároveň nechať motýľa aby prišiel k nám…

2/ TÉMA „Nevidíme ho, ale cítime ho a počujeme, vietor. Označovaný ako hlas nebies, či dych zeme… energia… súčasťou ľudskej existencie… Môže mať najrôznejšie kvality, od jemného vánku podnecujúceho zmysli, silný energický vietor… Vietor má v sebe nesmierny potenciál energie a sily…” Jedná  sa  o oživenie detskej spomienky na starú mamu, ktorá  kvačka čerstvo opraté prádlo. Moment, keď  dieťa behá pomedzi plachty a cíti sa šťastné, radostne.. Záujem bol zhmotniť túto spomienku  a vytvoriť inštaláciu vďaka ktorej by divák v sebe oživil podobné spomienky/pocity….. Objekty sú iba v modelovej forme s vyšitím textom ktorý, robí sprievodnú líniu priestorom + sprevádzaný zvukom ( hlas starej mami, ktorá napomína aby sme je nebehali cez opraté prádlo). Objekt ožíva pomocou vánku a ľudskej činnosti.  

Share on facebook
Zdieľať

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Natália Golianová

nataliagolianova1@gmail.com

0902800250

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

https://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/atelier-s-m-l-xl-kov-a-sperk/

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

https://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/atelier-s-m-l-xl-kov-a-sperk/

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.