Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať

Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať

Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať
vavrova-588b543c

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

vavrova-588b543c

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.