Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať

Mäso naše každodenné • Kristína Vavrová

Mäso naše každodenné

Konzum, vplyvy kapitalizmu a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujú výrobu, distribúciu a predaj
rôznorodých produktov v našich supermarketoch. Tieto faktory ma zaujali hlavne z hľadiska problematiky mäsovej produkcie a spotreby, neetickej a neekologickej výroby. Potreba bežných Slovákov nakupovať mäsové výroby na dennej báze len preto, že „môžem“, preto, že „to treba“ a následne neporovnateľne vyššia konzumácia oproti minulosti a skutočnej potreby. Vnímam tento „nákupný akt“ ako akýsi rituál neskorého kapitalizmu. Snažím sa teda vystrihnúť a kolážovito pozliepať jednotlivé prvky tohto moderného rituálneho aktu do väčšieho celku, ktorý zhromažďuje všetko to najviac kritizované. Hľadám možnosti ako tieto prvky pozmeniť a posunúť niekam, kde ich kontext naznačuje to, čo ja cítim k tomuto možno nie úmyselnému nadbytočnému konzumu. Môj produkt, ako som prvky v inštalácií nazvala, by toto všetko mal vyobrazovať. Zvláštne zdeformované mäso z neidentifikovateľných zvierat v plastikových obaloch, ktoré z diaľky alebo na prvý pohľad nie sú nápadné. Avšak pri bližšom preskúmavaním divák zisťuje, že to nie je to známe, čo pozná zo svojho lokálneho supermarketu.

Zdieľať
vavrova-588b543c

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

vavrova-588b543c

Kristína Vavrová

kristina.vavrova5@gmail.com

0949334268

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.