LA MER

Vázy LA MER – lat. z mora, sú inšpirované krásou, krehkosťou a zložitosťou korálového útesu. V jednoduchých krivkách sa ukrýva myšlienka boja proti globálnemu otepľovaniu, ktorá ničí biotopy, narúša potravový reťazec, čím sa svet dostáva do nerovnováhy.
V reakcii na tento naliehavý problém, výrazné farby váz, typické pre koraly, symbolizujú životnú energiu, zatiaľ čo biele predstavujú odumierajúci organizmus koralu.

Zuzana Gállyová

3. roč.

Bc.

Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

gallyova.zuzana@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Gállyová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?