UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

Zuzana Gállyová

gallyova.zuzana@gmail.com

Zuzana Gállyová

gallyova.zuzana@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.