UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

UT CUSTODIAS, • Zuzana Gállyová

UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zdieľať

Zuzana Gállyová

gallyova.zuzana@gmail.com

Zuzana Gállyová

gallyova.zuzana@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho, Milan Opálka, akad. soch.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.