UT CUSTODIAS,

Latinský názov diela UT CUSTODIAS,  doslovne „ ktoré môžete pozorovať “ vystihuje samotný zámer, s ktorým bolo dielo vytvorené.

Hlinené gule  – „bubliny“ predstavujú prvok, na ktorom pozorujeme rast, čas a  zmeny spôsobené počasím.

Fragmenty, pozostatky z druhého pozorovania, ktoré ostali po UT CUSTODIAS, som zlepila, čím som vytvorila nepravidelnú perforovanú pologuľu. Prepojila som ju s jednou z miestností MOJEJ BUBLINY – spodná prírodná časť predstavuje základ, na ktorom si človek postavil svoju bublinu. Náš život ostane vždy v spojení s prírodou.

Pomocou svetla som sa snažila zachytiť náladu daných častí, kedy živé teplé žlté svetlo predstavuje prírodu a modré svetlo pokoj a bezpečie našich domovov.

Zuzana Gállyová

1. roč.

Bc.

Ateliér Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

gallyova.zuzana@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Gállyová

555555555555555555

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?