ENTROPIA • Viktor Kováč

ENTROPIA

Letný Prieskum 2021

Entropia je elementárny vesmírny zákon. Interpretujem entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii.

Na výstave Entropia prezentujem kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Vnímam diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v mojej tvorbe.

Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie.

.

* Práca Entropia bola vystavená v galérii Ateliér XIII v júni 2021.*

.

Autori fotografií:
Peter Plichta
Paula Malinowska
Eva Takacsova

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

ENTROPIA • Viktor Kováč

ENTROPIA

Letný Prieskum 2021

Entropia je elementárny vesmírny zákon. Interpretujem entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii.

Na výstave Entropia prezentujem kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Vnímam diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v mojej tvorbe.

Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie.

.

* Práca Entropia bola vystavená v galérii Ateliér XIII v júni 2021.*

.

Autori fotografií:
Peter Plichta
Paula Malinowska
Eva Takacsova

Zdieľať

ENTROPIA • Viktor Kováč

ENTROPIA

Letný Prieskum 2021

Entropia je elementárny vesmírny zákon. Interpretujem entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii.

Na výstave Entropia prezentujem kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Vnímam diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v mojej tvorbe.

Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie.

.

* Práca Entropia bola vystavená v galérii Ateliér XIII v júni 2021.*

.

Autori fotografií:
Peter Plichta
Paula Malinowska
Eva Takacsova

Zdieľať
entropia-viktor-kovac-aa84b98f

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com

0948483885

entropia-viktor-kovac-aa84b98f

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com

0948483885

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.