Feminity • Dorota Sloviaková

Feminity

Tému Feminity autorka berie ako dôležitú časť výskumu pre tvorbu šperku. Na ženské telo nazerá ako na výnimočnú schránku, ktorá nás dokáže prekvapovať a proces výskumu vie stále napredovať. Nemôžme ho teda považovať za ukončený. V kolekcii autorských šperkov, pozorovateľ, môže skúmať vývoj v materiálovej, filozofickej a estetickej úrovni.  V prvej materiálovej sú to vlasy, perly a guličky, ktoré svojim vzhľadom ale aj symbolickosťou priamo pracujú s touto témou. Vlasy , ktoré sú v dielach použite, sú autorkine vlastné a teda priamym spôsobom pracujú aj s filozofickou a estetikou úrovňou. V nich sa nachádza jej ženská energia, ktorú získava od žien z jej rodiny. Pri česaní a zapletaní vlasov do vrkoča. Perly, sú symbolom ženskosti nehy a lásky. Guličky z polymérovej hmoty, vytvárajú štruktúry, ktoré sa nachádzajú v tele ženy. Tieto guličky odkazujú aj na ručné práce, ktoré sú považované za ženské. Tak ako pri háčkovaní sa tvorí očko za očkom, ja tak isto tvorí autorka guličku za guličkou. V oboch prípadoch žena na predmete zanecháva svoj vlastný odtlačok  a spôsob akým pristupuje k tejto práci  silou, emóciou a  vnímaním detailu. Forma šperku jasne odkazuje na vnútorne procesy v ženskom tele. Autorka tvorí kolekciu šperkov, čo je historicky ponímané za mužskú prácu, ženským spôsobom. Skúma svoju osobnú estetiku a poukazujem na ňu , vyzdvihujem ju.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Feminity • Dorota Sloviaková

Feminity

Tému Feminity autorka berie ako dôležitú časť výskumu pre tvorbu šperku. Na ženské telo nazerá ako na výnimočnú schránku, ktorá nás dokáže prekvapovať a proces výskumu vie stále napredovať. Nemôžme ho teda považovať za ukončený. V kolekcii autorských šperkov, pozorovateľ, môže skúmať vývoj v materiálovej, filozofickej a estetickej úrovni.  V prvej materiálovej sú to vlasy, perly a guličky, ktoré svojim vzhľadom ale aj symbolickosťou priamo pracujú s touto témou. Vlasy , ktoré sú v dielach použite, sú autorkine vlastné a teda priamym spôsobom pracujú aj s filozofickou a estetikou úrovňou. V nich sa nachádza jej ženská energia, ktorú získava od žien z jej rodiny. Pri česaní a zapletaní vlasov do vrkoča. Perly, sú symbolom ženskosti nehy a lásky. Guličky z polymérovej hmoty, vytvárajú štruktúry, ktoré sa nachádzajú v tele ženy. Tieto guličky odkazujú aj na ručné práce, ktoré sú považované za ženské. Tak ako pri háčkovaní sa tvorí očko za očkom, ja tak isto tvorí autorka guličku za guličkou. V oboch prípadoch žena na predmete zanecháva svoj vlastný odtlačok  a spôsob akým pristupuje k tejto práci  silou, emóciou a  vnímaním detailu. Forma šperku jasne odkazuje na vnútorne procesy v ženskom tele. Autorka tvorí kolekciu šperkov, čo je historicky ponímané za mužskú prácu, ženským spôsobom. Skúma svoju osobnú estetiku a poukazujem na ňu , vyzdvihujem ju.

Zdieľať

Feminity • Dorota Sloviaková

Feminity

Tému Feminity autorka berie ako dôležitú časť výskumu pre tvorbu šperku. Na ženské telo nazerá ako na výnimočnú schránku, ktorá nás dokáže prekvapovať a proces výskumu vie stále napredovať. Nemôžme ho teda považovať za ukončený. V kolekcii autorských šperkov, pozorovateľ, môže skúmať vývoj v materiálovej, filozofickej a estetickej úrovni.  V prvej materiálovej sú to vlasy, perly a guličky, ktoré svojim vzhľadom ale aj symbolickosťou priamo pracujú s touto témou. Vlasy , ktoré sú v dielach použite, sú autorkine vlastné a teda priamym spôsobom pracujú aj s filozofickou a estetikou úrovňou. V nich sa nachádza jej ženská energia, ktorú získava od žien z jej rodiny. Pri česaní a zapletaní vlasov do vrkoča. Perly, sú symbolom ženskosti nehy a lásky. Guličky z polymérovej hmoty, vytvárajú štruktúry, ktoré sa nachádzajú v tele ženy. Tieto guličky odkazujú aj na ručné práce, ktoré sú považované za ženské. Tak ako pri háčkovaní sa tvorí očko za očkom, ja tak isto tvorí autorka guličku za guličkou. V oboch prípadoch žena na predmete zanecháva svoj vlastný odtlačok  a spôsob akým pristupuje k tejto práci  silou, emóciou a  vnímaním detailu. Forma šperku jasne odkazuje na vnútorne procesy v ženskom tele. Autorka tvorí kolekciu šperkov, čo je historicky ponímané za mužskú prácu, ženským spôsobom. Skúma svoju osobnú estetiku a poukazujem na ňu , vyzdvihujem ju.

Zdieľať

Dorota Sloviaková

dorotasloviakova@gmail.com

421917262437

Dorota Sloviaková

dorotasloviakova@gmail.com

421917262437

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch., Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. MgA. Matúš Cepka

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.