Feminity

Tému Feminity autorka berie ako dôležitú časť výskumu pre tvorbu šperku. Na ženské telo nazerá ako na výnimočnú schránku, ktorá nás dokáže prekvapovať a proces výskumu vie stále napredovať. Nemôžme ho teda považovať za ukončený. V kolekcii autorských šperkov, pozorovateľ, môže skúmať vývoj v materiálovej, filozofickej a estetickej úrovni.  V prvej materiálovej sú to vlasy, perly a guličky, ktoré svojim vzhľadom ale aj symbolickosťou priamo pracujú s touto témou. Vlasy , ktoré sú v dielach použite, sú autorkine vlastné a teda priamym spôsobom pracujú aj s filozofickou a estetikou úrovňou. V nich sa nachádza jej ženská energia, ktorú získava od žien z jej rodiny. Pri česaní a zapletaní vlasov do vrkoča. Perly, sú symbolom ženskosti nehy a lásky. Guličky z polymérovej hmoty, vytvárajú štruktúry, ktoré sa nachádzajú v tele ženy. Tieto guličky odkazujú aj na ručné práce, ktoré sú považované za ženské. Tak ako pri háčkovaní sa tvorí očko za očkom, ja tak isto tvorí autorka guličku za guličkou. V oboch prípadoch žena na predmete zanecháva svoj vlastný odtlačok  a spôsob akým pristupuje k tejto práci  silou, emóciou a  vnímaním detailu. Forma šperku jasne odkazuje na vnútorne procesy v ženskom tele. Autorka tvorí kolekciu šperkov, čo je historicky ponímané za mužskú prácu, ženským spôsobom. Skúma svoju osobnú estetiku a poukazujem na ňu , vyzdvihujem ju.

Dorota Sloviaková

4. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

dorotasloviakova@gmail.com

421917262437

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dorota Sloviaková

Dorota-Sloviakova-Medajlon-5-998e63c6

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?