K.O.K.S • Martin Jurík

K.O.K.S

Anotácia projektu K.O.K.S

 

Hlavnou témou inštalácie sú styčné body architektúry a textilu – oboch priamo súvisiacich s človekom a prostredím, v ktorom sa nachádza. Pracoval som s nimi ako s odsadenými projekciami človeka – priestorovými stopami. Pri textile skôr vo figurálnom a figuratívnom slova zmysle, pri architektúre v metaforickom – človek  prirodzene syntetizuje okolie. Inštalácia pozostáva zo 4 samoúčelných objektov, každý odkazujúci na jeden zo spoločných prienikov – spoločným leitmotívom  však zostáva nezmyselný konzumerizmus, prechádzajúci od jednotlivca až na úroveň spoločnosti. Takéto správanie, často spôsobené banalizáciou a neporozumením základných hodnôt materiálu a jeho spracovania spôsobuje akési odcudzenie – nevytvára možnosť budovania funkčného vzťahu  človek – hmota. Realizačné postupy, materiály aj formy odkazujú práve na zložité výrobné procesy potrebné k „up to date“ fungovaniu – práve naňho odkazuje mačistický akronym, tvorený názvami jednotlivých objektov. 90% použitého materiálu pochádza z rekonštrukcie historickej budovy zlievarne v Bratislave.

Kvalita fotografii vďaka redukcii veľkosti súborov odpovedá záznamu Sony Ericssonu W200 i

M.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

K.O.K.S • Martin Jurík

K.O.K.S

Anotácia projektu K.O.K.S

 

Hlavnou témou inštalácie sú styčné body architektúry a textilu – oboch priamo súvisiacich s človekom a prostredím, v ktorom sa nachádza. Pracoval som s nimi ako s odsadenými projekciami človeka – priestorovými stopami. Pri textile skôr vo figurálnom a figuratívnom slova zmysle, pri architektúre v metaforickom – človek  prirodzene syntetizuje okolie. Inštalácia pozostáva zo 4 samoúčelných objektov, každý odkazujúci na jeden zo spoločných prienikov – spoločným leitmotívom  však zostáva nezmyselný konzumerizmus, prechádzajúci od jednotlivca až na úroveň spoločnosti. Takéto správanie, často spôsobené banalizáciou a neporozumením základných hodnôt materiálu a jeho spracovania spôsobuje akési odcudzenie – nevytvára možnosť budovania funkčného vzťahu  človek – hmota. Realizačné postupy, materiály aj formy odkazujú práve na zložité výrobné procesy potrebné k „up to date“ fungovaniu – práve naňho odkazuje mačistický akronym, tvorený názvami jednotlivých objektov. 90% použitého materiálu pochádza z rekonštrukcie historickej budovy zlievarne v Bratislave.

Kvalita fotografii vďaka redukcii veľkosti súborov odpovedá záznamu Sony Ericssonu W200 i

M.

Zdieľať

K.O.K.S • Martin Jurík

K.O.K.S

Anotácia projektu K.O.K.S

 

Hlavnou témou inštalácie sú styčné body architektúry a textilu – oboch priamo súvisiacich s človekom a prostredím, v ktorom sa nachádza. Pracoval som s nimi ako s odsadenými projekciami človeka – priestorovými stopami. Pri textile skôr vo figurálnom a figuratívnom slova zmysle, pri architektúre v metaforickom – človek  prirodzene syntetizuje okolie. Inštalácia pozostáva zo 4 samoúčelných objektov, každý odkazujúci na jeden zo spoločných prienikov – spoločným leitmotívom  však zostáva nezmyselný konzumerizmus, prechádzajúci od jednotlivca až na úroveň spoločnosti. Takéto správanie, často spôsobené banalizáciou a neporozumením základných hodnôt materiálu a jeho spracovania spôsobuje akési odcudzenie – nevytvára možnosť budovania funkčného vzťahu  človek – hmota. Realizačné postupy, materiály aj formy odkazujú práve na zložité výrobné procesy potrebné k „up to date“ fungovaniu – práve naňho odkazuje mačistický akronym, tvorený názvami jednotlivých objektov. 90% použitého materiálu pochádza z rekonštrukcie historickej budovy zlievarne v Bratislave.

Kvalita fotografii vďaka redukcii veľkosti súborov odpovedá záznamu Sony Ericssonu W200 i

M.

Zdieľať

Martin Jurík

matko.jurik@gmail.com

0904263269

Martin Jurík

matko.jurik@gmail.com

0904263269

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér Sklo

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.