Možnosti dekoru

V rámci svojej bakalárskej práce som sa rozhodla vytvoriť úžitkové predmety – vázy, pri ktorých zohráva podstatnú úlohu dekor, ktorý sa stáva nosným prvkom, ale aj tvarovým nástrojom. Znamená to, že dekor podmieňuje tvar výsledného objektu. Nadväzujúc na doterajšie skúsenosti v ateliéroch skla a šperku tu ako vedľajší materiál využívam kov. Ten slúži ako určitá matrica či forma, ktorá umožňuje do istej miery vopred definovať budúci tvar skleného objektu. Táto stratégia, kde vstupuje do hry aj prvok náhody, môže ponúknuť nový pohľad na dekoratívnosť. Okrem plastického dekoru sa cez perforované časti sklovina pretláča von, čím vzniká ďalší rozmer tvorby dekoru.

Decor and its Possibilities

In this bachelor’s thesis, I decided to create interior items – vases, in which decor plays an essential role, becoming a supporting element as well as a form tool. I build on the experience I have gained so far during my studies and use metal as a secondary material alongside glass. I create the decor before the semi-products themselves are created, which gives me the opportunity to define their future shape in advance. At the same time, metal can offer a new perspective on decoration. In addition to the relief decor, the glass is pushed outwards through the perforated parts of the metal, thus adding another dimension to the creation of the decor.

Zuzana Kováčiková

4. roč.

Bc.

Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

zuzanakovacik98@gmail.com

421949334234

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Kováčiková

22223232323 (1)-f2b69597

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?