Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť) • Zuzana Kováčiková

Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť)

V rámci spolupráce s Centrom pre výskum skla FunGlass v Trenčíne, vznikla séria modelov k semestrálnej téme „Kocka 5 x 5 x 5 cm “. Zadanie limitovalo rozmerom a technológiou výroby. Bola ňou 3D tlač skla, ktorou sa Výskumné centrum zaoberá. Vzhľadom na špecifické vlastnosti skloviny je 3D tlač sklenených objektov ešte stále na začiatku svojho vývoja (oproti napríklad 3D tlači z polyméru či kovu), avšak v budúcnosti môže výrazne rozšíriť technologické možnosti či zmazať mnohé limity, ktoré sú so sklom spojené. Modely v inštalácii sú z papiera a PLA polyméru. Volila som ho z dôvodu, že má pri zahrievaní podobné vlastnosti ako sklo. Projekt sa nachádza vo fáze rozpracovanosti. Sklenené kocky z lamiel, ktoré vytlačím v stanovených rozmeroch, za tepla zmenia svoj tvar, avšak rozmer 5 cm si napriek tomu zachovajú.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Zuzana Kováčiková

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Šperk, Sklo a Keramika

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť) • Zuzana Kováčiková

Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť)

V rámci spolupráce s Centrom pre výskum skla FunGlass v Trenčíne, vznikla séria modelov k semestrálnej téme „Kocka 5 x 5 x 5 cm “. Zadanie limitovalo rozmerom a technológiou výroby. Bola ňou 3D tlač skla, ktorou sa Výskumné centrum zaoberá. Vzhľadom na špecifické vlastnosti skloviny je 3D tlač sklenených objektov ešte stále na začiatku svojho vývoja (oproti napríklad 3D tlači z polyméru či kovu), avšak v budúcnosti môže výrazne rozšíriť technologické možnosti či zmazať mnohé limity, ktoré sú so sklom spojené. Modely v inštalácii sú z papiera a PLA polyméru. Volila som ho z dôvodu, že má pri zahrievaní podobné vlastnosti ako sklo. Projekt sa nachádza vo fáze rozpracovanosti. Sklenené kocky z lamiel, ktoré vytlačím v stanovených rozmeroch, za tepla zmenia svoj tvar, avšak rozmer 5 cm si napriek tomu zachovajú.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Zuzana Kováčiková

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť) • Zuzana Kováčiková

Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť)

V rámci spolupráce s Centrom pre výskum skla FunGlass v Trenčíne, vznikla séria modelov k semestrálnej téme „Kocka 5 x 5 x 5 cm “. Zadanie limitovalo rozmerom a technológiou výroby. Bola ňou 3D tlač skla, ktorou sa Výskumné centrum zaoberá. Vzhľadom na špecifické vlastnosti skloviny je 3D tlač sklenených objektov ešte stále na začiatku svojho vývoja (oproti napríklad 3D tlači z polyméru či kovu), avšak v budúcnosti môže výrazne rozšíriť technologické možnosti či zmazať mnohé limity, ktoré sú so sklom spojené. Modely v inštalácii sú z papiera a PLA polyméru. Volila som ho z dôvodu, že má pri zahrievaní podobné vlastnosti ako sklo. Projekt sa nachádza vo fáze rozpracovanosti. Sklenené kocky z lamiel, ktoré vytlačím v stanovených rozmeroch, za tepla zmenia svoj tvar, avšak rozmer 5 cm si napriek tomu zachovajú.

Zdieľať

Zuzana Kováčiková

zuzanakovacik98@gmail.com

421949334234

Zuzana Kováčiková

zuzanakovacik98@gmail.com

421949334234

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Sklo

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Sklo

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Patrik Illo

Ďalšie príspevky študenta*ky

Zuzana Kováčiková

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.