Kocka 5x5x5 (rozpracovanosť)

V rámci spolupráce s Centrom pre výskum skla FunGlass v Trenčíne, vznikla séria modelov k semestrálnej téme „Kocka 5 x 5 x 5 cm “. Zadanie limitovalo rozmerom a technológiou výroby. Bola ňou 3D tlač skla, ktorou sa Výskumné centrum zaoberá. Vzhľadom na špecifické vlastnosti skloviny je 3D tlač sklenených objektov ešte stále na začiatku svojho vývoja (oproti napríklad 3D tlači z polyméru či kovu), avšak v budúcnosti môže výrazne rozšíriť technologické možnosti či zmazať mnohé limity, ktoré sú so sklom spojené. Modely v inštalácii sú z papiera a PLA polyméru. Volila som ho z dôvodu, že má pri zahrievaní podobné vlastnosti ako sklo. Projekt sa nachádza vo fáze rozpracovanosti. Sklenené kocky z lamiel, ktoré vytlačím v stanovených rozmeroch, za tepla zmenia svoj tvar, avšak rozmer 5 cm si napriek tomu zachovajú.

Zuzana Kováčiková

4. roč.

Bc.

Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

zuzanakovacik98@gmail.com

421949334234

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Kováčiková

5 druhé

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?