Guľa ako krajina

Inštalácii na tému Guľa ako krajina predchádzal výskum, v ktorom som sledovala rôzne pohľady človeka na Zem. Zaujímavé detaily z môjho pozorovania som preniesla do skla. Jednotlivé sklárske techniky sa stali metaforou vnímania Zeme. Najviac príkladov “pohľadu na Zem” v priebehu dejín nájdeme v mapách. Mapa sa stala oporným bodom inštalácie, pretože jasne premieta ľudské vnímanie sveta.

Zo stredovekých máp dokážeme vyčítať, že človek vnímal svet úplne inak ako dnes. Zem bola plochou plackou a v neprebádaných územiach žilo množstvo príšer a mýtických bytostí.

Dnešné mapy sú samozrejme omnoho pragmatickejšie a presnejšie. No aj napriek tomu nie sú tak bezchybné ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Totižto preniesť guľatý povrch na rovnú plochu mapy nie je možné bez nežiadúcej deformácie. Nepresnosť dnešných máp, som naznačila pomocou pohyblivých objektov, ktoré vďaka svojmu tvaru opticky deformujú povrch mapy pod nimi. Divák môže jednotlivými objektami hýbať a vyskúšať si ako sa obraz mapy mení.

Prenášanie guľatej plochy Zeme na rovný povrch mapy (kartografia) si môže návštevník vyskúšať vďaka skleneným pečatidlám, ktoré sú umiestnené na rovnej plastelínovej podložke. Systematickým pohybom gule sa bude dekor na brúsenej guli prenášať na podložku v zdeformovanom stave.

Okrem interaktívnych objektov sa tu nachádzajú aj ťažítka, tavené mytologické príšery a ploché líhané placky, ktoré vznikli prenosom dekoru zo spomenutej brúsenej gule.

Zuzana Kováčiková

2. roč.

Bc.

Ateliér Sklo

Šperk, Sklo a Keramika

zuzanakovacik98@gmail.com

421949334234

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Kováčiková

5 druhé

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?