Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.