Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Rutina • Tereza Kontúrová

Rutina

Vo svojej semestrálnej práci som skúmala svoju vlastnú rutinu a miesta alebo priestory, ktoré sú či boli jej súčasťou. Pracovala som s princípom výberu jedného fragmentu z daného miesta, ktorý som následne vrstvila a kopírovala na seba, čím vznikali rôzne geometricky abstraktné kompozície.  Týmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti z rutiny.  Využila som techniku linorytu, kresby ceruzou, spreju a ich kombináciu. Práce vo finálnom výstupe sú vo formáte A3 a 250x250mm. 

Zdieľať

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.