Podstata • Elena Špirengová

Podstata

Osobná spoveď, jej forma a priebeh je téma, o ktorej vo svojom vnútri uvažujem už dlhšie. Na základe vlastných skúseností, rozhovorov a zamyslení som sa dostala k otázke, čo je vlastne podstatou spovede. Je pri tomto intímnom akte, kedy človek otvára svoje vnútro často skoro cudziemu človeku, potrebná aj tretia osoba – kňaz? Ak áno, prečo sa spoveď s prítomnosťou kňaza niekedy stáva skôr negatívnym ako pozitívnym zážitkom? Prečo sa to deje a čo to hovorí o kvalite spovedi?

V tejto práci sa ako osoba rímskokatolíckeho vyznania, v ktorom sa spoveď vykonáva len prostredníctvom kňaza, snažím poukázať na podstatu spovede, ktorou je Boh, Jeho prítomnosť a odpustenie. Na tejto myšlienke som vytvorila inštaláciu, ktorá svojimi symbolmi demonštruje tento koncept. Kľakadlo ako symbol kajúcnosti, prázdna stolička znázorňujúca neprítomnosť kňaza a prázdnotu, ktorú aj napriek jeho fyzickej prítomnosti môže človek prežívať. Ďalším prvkom je zrkadlo, ktoré má dvojitý význam: svedomie človeka, ktoré odráža jeho vnútro a taktiež fakt, že v každom z nás je Boží obraz (Gn 1:27). Prítomnosť Boha všade okolo nás som zdôraznila aj umiestnením inštalácie do ticha prírody.

Taktiež som vytvorila video, ktoré zobrazuje priebeh spovede, avšak neprítomnosť kňaza a zmena úvodnej modlitby (vynechané oslovenie kňaza) aplikuje moju myšlienku dôležitosti Boha pri spovedi. Hriechy použité vo videu sú skutočné hriechy ľudí, ktorí mi ich boli ochotní v rámci tohto projektu poskytnúť. Spovedajúci na videu je môj otec. 

Na záver by som rada dodala, že táto práca nemá úmysel znevážiť kňazov a ich pôsobenie. Rozumiem, že spoveď je náročným aktom aj pre kňazov samotných. Mojim úmyslom je nastoliť túto problematiku, poukázať na ňu prostredníctvom umenia a priviesť ľudí k zamysleniu. Taktiež je dôležité spomenúť, že v protestantských cirkvách sa spoveď (alebo jej istá forma) vykonáva medzi Bohom a človekom. Tento koncept teda  nie je vo všeobecnosti nový, avšak v kontexte tradícií katolíckej cirkvi môže pôsobiť obohacujúco.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Podstata • Elena Špirengová

Podstata

Osobná spoveď, jej forma a priebeh je téma, o ktorej vo svojom vnútri uvažujem už dlhšie. Na základe vlastných skúseností, rozhovorov a zamyslení som sa dostala k otázke, čo je vlastne podstatou spovede. Je pri tomto intímnom akte, kedy človek otvára svoje vnútro často skoro cudziemu človeku, potrebná aj tretia osoba – kňaz? Ak áno, prečo sa spoveď s prítomnosťou kňaza niekedy stáva skôr negatívnym ako pozitívnym zážitkom? Prečo sa to deje a čo to hovorí o kvalite spovedi?

V tejto práci sa ako osoba rímskokatolíckeho vyznania, v ktorom sa spoveď vykonáva len prostredníctvom kňaza, snažím poukázať na podstatu spovede, ktorou je Boh, Jeho prítomnosť a odpustenie. Na tejto myšlienke som vytvorila inštaláciu, ktorá svojimi symbolmi demonštruje tento koncept. Kľakadlo ako symbol kajúcnosti, prázdna stolička znázorňujúca neprítomnosť kňaza a prázdnotu, ktorú aj napriek jeho fyzickej prítomnosti môže človek prežívať. Ďalším prvkom je zrkadlo, ktoré má dvojitý význam: svedomie človeka, ktoré odráža jeho vnútro a taktiež fakt, že v každom z nás je Boží obraz (Gn 1:27). Prítomnosť Boha všade okolo nás som zdôraznila aj umiestnením inštalácie do ticha prírody.

Taktiež som vytvorila video, ktoré zobrazuje priebeh spovede, avšak neprítomnosť kňaza a zmena úvodnej modlitby (vynechané oslovenie kňaza) aplikuje moju myšlienku dôležitosti Boha pri spovedi. Hriechy použité vo videu sú skutočné hriechy ľudí, ktorí mi ich boli ochotní v rámci tohto projektu poskytnúť. Spovedajúci na videu je môj otec. 

Na záver by som rada dodala, že táto práca nemá úmysel znevážiť kňazov a ich pôsobenie. Rozumiem, že spoveď je náročným aktom aj pre kňazov samotných. Mojim úmyslom je nastoliť túto problematiku, poukázať na ňu prostredníctvom umenia a priviesť ľudí k zamysleniu. Taktiež je dôležité spomenúť, že v protestantských cirkvách sa spoveď (alebo jej istá forma) vykonáva medzi Bohom a človekom. Tento koncept teda  nie je vo všeobecnosti nový, avšak v kontexte tradícií katolíckej cirkvi môže pôsobiť obohacujúco.

Zdieľať

Podstata • Elena Špirengová

Podstata

Osobná spoveď, jej forma a priebeh je téma, o ktorej vo svojom vnútri uvažujem už dlhšie. Na základe vlastných skúseností, rozhovorov a zamyslení som sa dostala k otázke, čo je vlastne podstatou spovede. Je pri tomto intímnom akte, kedy človek otvára svoje vnútro často skoro cudziemu človeku, potrebná aj tretia osoba – kňaz? Ak áno, prečo sa spoveď s prítomnosťou kňaza niekedy stáva skôr negatívnym ako pozitívnym zážitkom? Prečo sa to deje a čo to hovorí o kvalite spovedi?

V tejto práci sa ako osoba rímskokatolíckeho vyznania, v ktorom sa spoveď vykonáva len prostredníctvom kňaza, snažím poukázať na podstatu spovede, ktorou je Boh, Jeho prítomnosť a odpustenie. Na tejto myšlienke som vytvorila inštaláciu, ktorá svojimi symbolmi demonštruje tento koncept. Kľakadlo ako symbol kajúcnosti, prázdna stolička znázorňujúca neprítomnosť kňaza a prázdnotu, ktorú aj napriek jeho fyzickej prítomnosti môže človek prežívať. Ďalším prvkom je zrkadlo, ktoré má dvojitý význam: svedomie človeka, ktoré odráža jeho vnútro a taktiež fakt, že v každom z nás je Boží obraz (Gn 1:27). Prítomnosť Boha všade okolo nás som zdôraznila aj umiestnením inštalácie do ticha prírody.

Taktiež som vytvorila video, ktoré zobrazuje priebeh spovede, avšak neprítomnosť kňaza a zmena úvodnej modlitby (vynechané oslovenie kňaza) aplikuje moju myšlienku dôležitosti Boha pri spovedi. Hriechy použité vo videu sú skutočné hriechy ľudí, ktorí mi ich boli ochotní v rámci tohto projektu poskytnúť. Spovedajúci na videu je môj otec. 

Na záver by som rada dodala, že táto práca nemá úmysel znevážiť kňazov a ich pôsobenie. Rozumiem, že spoveď je náročným aktom aj pre kňazov samotných. Mojim úmyslom je nastoliť túto problematiku, poukázať na ňu prostredníctvom umenia a priviesť ľudí k zamysleniu. Taktiež je dôležité spomenúť, že v protestantských cirkvách sa spoveď (alebo jej istá forma) vykonáva medzi Bohom a človekom. Tento koncept teda  nie je vo všeobecnosti nový, avšak v kontexte tradícií katolíckej cirkvi môže pôsobiť obohacujúco.

Zdieľať

Elena Špirengová

e.spirengova@gmail.com

Elena Špirengová

e.spirengova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.