Osobné neosobne

Komunikovanie prostredníctvom listov je pre mňa niečím novým a symbolickým, hlavne v súvislosti s pandémiou, ktorú momentálne zažívame. Všetci sme od seba oddelení a priestor na osobné dialógy sa stráca. Preto som vytvorila listovú komunikačnú sieť s priateľmi, v ktorej mojim účelom je písomne a výtvarne reagovať na našu listovú konverzáciu a taktiež vytvoriť priestor na zblíženie. Komunikovať osobné témy neosobne. Mojim zámerom bolo poukázať na čaro dopisovania, ktoré vo svete sociálnych sieti, priestorom pre mňa nevhodným na intímnejšie témy a rozhovory, upadlo do zabudnutia. Čas pandémie mi taktiež pripomenul obdobie vojny, kedy sa ľudia nemohli stretávať so svojimi blízkymi a komunikovali len týmto spôsobom.

Elena Špirengová

2. roč.

Bc.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Grafika a iné médiá

e.spirengova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Elena Špirengová

elena-špirengová-pominuteľnosť-ZS-2021-2022-VŠVU (8)-6b086265

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?