Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať

Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať
Ivana-Schnira-Pavlíková-e84a0882

Ivana Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

421908143708

Ivana-Schnira-Pavlíková-e84a0882

Ivana Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

421908143708

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.