Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať

Všetko plynie • Ivana Pavlíková

Všetko plynie

V tejto semestrálnej práci sa venujem téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou mi bol Herakleitos z Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky”. Podnety mi poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a štátom nariadená preventívna izolácia. Rozoberám myšlienku neustálej zmeny v toku času, povedomosti situácií, v ktorých sa nachádzame, ktoré sú pre nás nové avšak pre svet sú starou známou.

V dielach používam vlastnú symboliku. Voda znamená čas, vlny jeho plynutie, bodka predstavuje ako človeka, tak i ľudstvo, lodná smerovka ponorená vo vlnách naznačuje našu spoluúčasť a uzemnenie v kolobehu svetového deja,..

Práce poukazujú na príbeh sveta z tej pozitívnej stránky existencie. V zmysle zachovania života. Pretrvania. Nestránenia sa bytia aj v ťažkých časoch. Tak ako čas nestojí, ani život sa nezastaví. Túžba po žití je taká veľká, že ľudia žijú bez odstupu od udalostí a sú pohltení svojimi emóciami a vášňami plynúcimi z túžby prežiť.

Obracajú sa na svoju najväčšiu evolučnú zbraň, ktorou je vynaliezavosť. Ochranu hľadajú v ľudských predmetoch. Predmetoch, ktoré nám majú pomáhať prekonať tieto pandemické časy. Z bežných vecí ako rukavice, dezinfekcia, tvárový štít alebo rúško sa v dnešných časoch stali najžiadanejšie komodity.

V každej grafike vyhotovenej v MDF doskách a linoleu je zakomponovaný jeden zo spomínaných predmetov. Grafiky sú nimi inšpirované a naschvál sú vedené k symbolickému a mystickému vizuálu. Ako niečo, čo je veľmi dôležité, uctievané, niečo čo je nad všetkým, bez čoho nemôže ľudstvo byť. Stvárňujem naše nové nádeje a zvyklosti.

Ďalším inšpiračným zdrojom boli knihy:
– Designa – Technická tajemství tradičního vizuálního umění / Kolektív autorov
– Sapiens – Stručná história ľudstva / Yuval Noah Harari

Zdieľať
Ivana-Schnira-Pavlíková-e84a0882

Ivana Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

421908143708

Ivana-Schnira-Pavlíková-e84a0882

Ivana Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

421908143708

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.