Zriem ťa. / I see you. • Ivana Schnira Pavlíková

Zriem ťa. / I see you.

Moja semestrálna práca sa snaží zachytiť tému, ktorá ma opantáva už niekoľko rokov.
A to v skratke povedané, snažím sa zachytiť na papieri naše Prazviera – ako som ho nazvala. Našu podstatu,
hlboko schovanú v nás. Našu prirodzenosť, ktorá je s nami od praveku až dodnes.
Chvíle, kedy je mi najbližšie sú okrem krízových situácií nočné pohľady do zrkadla, meditácia a sny.
Človek si už tak zvykol na svet, ktorý stvoril, až zabudol, že je tiež tvorom tejto prírody.
A preto v prácach používam oči, vodu, zrkadlá ( v týchto prácach zatiaľ interpretované ako rámy ) ako brány
stretu medzi bytosťami. Kruhy ako symbol večnosti či zlatá farba ako interpretácia niečoho povätného, nadľudského.
Táto téma je pre mňa určite neuzavretá. Tento semester som skúšala rôzne prístupy k vyjadreniu témy a všetky nejakým spôsobom fungovali, ale najlepšie sa dopĺňajú navzájom.
Jedena práca ťaží od druhej.
Myslím, že raz z toho bude perfektná výstava :)

 

My semestral work is trying to portray a theme that goes around my mind a few years now. Said in short, I am trying to catch into the paper our Primal Animal – as I named it.  Our essence deeply hidden in us. Our core naturalness that is with us from prehistoric times till now.

Times when I am closest to my Animal are, apart the crisis situations, night looks into the mirror, meditation and dreams. A human is now so used to the world he created that he forgot of being part of the nature too.

And that is why I am using in my works eyes, water, mirrors (represented as frames in these works) as a meeting gates between beings. Circles as a symbol of eternity or golden color as and interpretation of something holy above human.

This topic is not finished yet for me. This semester I tryied a lot of approaches to the theme and every one of them worked at some level, but they are telling the story in a best way together. One work is complimenting another.

I hope that once it will be perfect exhibition :)

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Zriem ťa. / I see you. • Ivana Schnira Pavlíková

Zriem ťa. / I see you.

Moja semestrálna práca sa snaží zachytiť tému, ktorá ma opantáva už niekoľko rokov.
A to v skratke povedané, snažím sa zachytiť na papieri naše Prazviera – ako som ho nazvala. Našu podstatu,
hlboko schovanú v nás. Našu prirodzenosť, ktorá je s nami od praveku až dodnes.
Chvíle, kedy je mi najbližšie sú okrem krízových situácií nočné pohľady do zrkadla, meditácia a sny.
Človek si už tak zvykol na svet, ktorý stvoril, až zabudol, že je tiež tvorom tejto prírody.
A preto v prácach používam oči, vodu, zrkadlá ( v týchto prácach zatiaľ interpretované ako rámy ) ako brány
stretu medzi bytosťami. Kruhy ako symbol večnosti či zlatá farba ako interpretácia niečoho povätného, nadľudského.
Táto téma je pre mňa určite neuzavretá. Tento semester som skúšala rôzne prístupy k vyjadreniu témy a všetky nejakým spôsobom fungovali, ale najlepšie sa dopĺňajú navzájom.
Jedena práca ťaží od druhej.
Myslím, že raz z toho bude perfektná výstava :)

 

My semestral work is trying to portray a theme that goes around my mind a few years now. Said in short, I am trying to catch into the paper our Primal Animal – as I named it.  Our essence deeply hidden in us. Our core naturalness that is with us from prehistoric times till now.

Times when I am closest to my Animal are, apart the crisis situations, night looks into the mirror, meditation and dreams. A human is now so used to the world he created that he forgot of being part of the nature too.

And that is why I am using in my works eyes, water, mirrors (represented as frames in these works) as a meeting gates between beings. Circles as a symbol of eternity or golden color as and interpretation of something holy above human.

This topic is not finished yet for me. This semester I tryied a lot of approaches to the theme and every one of them worked at some level, but they are telling the story in a best way together. One work is complimenting another.

I hope that once it will be perfect exhibition :)

Zdieľať

Zriem ťa. / I see you. • Ivana Schnira Pavlíková

Zriem ťa. / I see you.

Moja semestrálna práca sa snaží zachytiť tému, ktorá ma opantáva už niekoľko rokov.
A to v skratke povedané, snažím sa zachytiť na papieri naše Prazviera – ako som ho nazvala. Našu podstatu,
hlboko schovanú v nás. Našu prirodzenosť, ktorá je s nami od praveku až dodnes.
Chvíle, kedy je mi najbližšie sú okrem krízových situácií nočné pohľady do zrkadla, meditácia a sny.
Človek si už tak zvykol na svet, ktorý stvoril, až zabudol, že je tiež tvorom tejto prírody.
A preto v prácach používam oči, vodu, zrkadlá ( v týchto prácach zatiaľ interpretované ako rámy ) ako brány
stretu medzi bytosťami. Kruhy ako symbol večnosti či zlatá farba ako interpretácia niečoho povätného, nadľudského.
Táto téma je pre mňa určite neuzavretá. Tento semester som skúšala rôzne prístupy k vyjadreniu témy a všetky nejakým spôsobom fungovali, ale najlepšie sa dopĺňajú navzájom.
Jedena práca ťaží od druhej.
Myslím, že raz z toho bude perfektná výstava :)

 

My semestral work is trying to portray a theme that goes around my mind a few years now. Said in short, I am trying to catch into the paper our Primal Animal – as I named it.  Our essence deeply hidden in us. Our core naturalness that is with us from prehistoric times till now.

Times when I am closest to my Animal are, apart the crisis situations, night looks into the mirror, meditation and dreams. A human is now so used to the world he created that he forgot of being part of the nature too.

And that is why I am using in my works eyes, water, mirrors (represented as frames in these works) as a meeting gates between beings. Circles as a symbol of eternity or golden color as and interpretation of something holy above human.

This topic is not finished yet for me. This semester I tryied a lot of approaches to the theme and every one of them worked at some level, but they are telling the story in a best way together. One work is complimenting another.

I hope that once it will be perfect exhibition :)

Zdieľať
Ivana-Schnira-Pavlíková-9d65546b

Ivana Schnira Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

Ivana-Schnira-Pavlíková-9d65546b

Ivana Schnira Pavlíková

ivana.pavlikova@zoznam.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.